WIJZIGING CONTROLEPUNTEN LADINGZONE

Bij het controleren van de ladingzone (voor laden / lossen) wordt een tiental punten nagelopen, zie in onderstaande figuur het groen omkaderde deel.

Deze na te lopen punten kunnen worden aangepast door de schipper door op de instellingen-knop te drukken (geel omcirkeld in bovenstaande figuur). Op deze manier kan iedere gebruiker van  Midas vastleggen welke checks er moeten worden uitgevoerd.

Ter illustratie wordt hier de volgende mogelijke wijziging op de standaard beschreven:

  • De eerste controle “Afsluiters, leidingen, pakkingen” wordt vervangen door de controle “Produkt staat op stoffenlijst”. Deze controle moet beantwoord kunnen worden met “Ja/Nee/Nvt”.
  • De tweede controle “Ladingtanks” wordt vervangen door de controle “Lekbak dicht en geaard”. Deze controle moet beantwoord kunnen worden met “OK/Niet OK/Nvt”.
  • De derde controle “Pompkamer” wordt vervangen door de controle “Alle afsluiters in correcte stand en geborgd”. Deze controle moet beantwoord kunnen worden met “OK/Niet OK/Nvt”.

Om deze wijziging door te voeren gaat u als volgt te werk. Neem een willekeurige meting en ga in het tab “Reisdata” naar de knop “Controle Ladingzone”. Het maakt niet uit of u de controle aan laad- of loszijde kiest. De te maken wijziging zal betrekking hebben op alle uit te voeren controles m.b.t. de ladingzone. Uiteraard hoeft de wijziging slechts eenmaal te worden doorgevoerd. Vanaf dat moment zal Midas met de nieuwe controles werken. Ook na een update zullen deze nieuwe controles worden gebruikt door Midas.

Nu het onderdeel “Controle Ladingzone” aktief is, drukt u op de instellingen-knop (geel omcirkeld in bovenstaande figuur). Het scherm zoals hieronder afgebeeld, wordt nu zichtbaar. Dit is de gebruikersinterface voor het instellen van de gewenste controles. Aan de bovenzijde kan de taal van deze gebruikersinterface worden gekozen. De ondersteunde talen zijn Nederlands, Engels, Duits, Frans, Tsjechisch, Roemeens en Pools. Daaronder staan de 10 controles die uitgevoerd dienen te worden.

We gaan nu eerst de eerste controle wijzigen. Daarvoor dubbelklikken we op de eerste controle (de eerste regel “Afsluiters, leidingen, pakkingen”). Het volgende scherm wordt nu zichtbaar:

In dit scherm kunt u de juiste vraag intypen (in 7 talen). Verder geeft u bij “type ” aan wat voor soort vraag het is. Hierbij kunt u kiezen uit twee soorten, te weten een vraag die beantwoord kan worden met “Ja/Nee/Nvt” of een vraag die beantwoord kan worden met “OK / Niet OK / Nvt”. Omdat we deze controle willen vervangen door de controle “Produkt staat op stoffenlijst”, typen we deze tekst in en kiezen we voor het type “Ja/Nee/Nvt”. Vervolgens drukken we op “OK” om de nieuwe controle te bevestigen.

Hetzelfde doen we voor de volgende twee vragen. Dit resulteert in het scherm zoals hieronder weergegeven:

Midas zal vanaf nu deze controles gebruiken in het onderdeel “Controle Ladingzone”. De nieuwe gebruikersinterface zal er dus uitzien zoals hieronder getoond:

Ook op het rapport (stuwplan) worden nu de nieuw ingevoerde teksten getoond: