RELEASES

Ieder kwartaal wordt een nieuwe release van Midas uitgegeven. De laatste aanpassingen worden hier beschreven:

Release 2024.III

   • De tijden-tab in de meting is aangepast. De berekening van laad- en lostijd verduidelijkt.
   • Indien de rapport selector initieel werd opgeroepen vanuit het binnenmaat menu (rapporten tonen of printen) dan crashte daarna alle 2020 rapporten. Nu wordt er een melding gegeven dat er geen meting is geselecteerd.
   • Ingeval de meting type  voor/na is, dan wordt in de footer  van de scheepsmetingstandaard _2020 de losgegevens niet getoond.
   • De losdatum in de footer van de scheepsmetingstandaard _2020 wordt alleen ingevuld als de liters aan de loszijde ongelijk nul is of als een temperatuur aan de loszijde ongelijk nul is.
   • Het scherm van de 2020 rapporten werd elke keer iets kleiner na het afsluiten, dit is eruit gehaald.
   • In het tabblad “locatie” in de meting waren de selectiemogelijkheden van afzender/ontvanger/vuller en vervoerder weggevallen. Dit is opgelost.
   • Het restoren van de midasmodulen, na minimalisatie is zodanig aangepast dat het betrouwbaarder werkt voor wat betreft binnenmaat.
    Niet altijd werd de laatst gekozen module in de voorgrond getoond na de-minimalisatie.
   • De uit te voeren controles bij de ladingzonecontrole kunnen worden aangepast in Midas. Voor meer info zie hiervoor ook de pagina WIJZIGING CONTROLEPUNTEN LADINGZONE.
   • Indien binnenmaat werd opgestart werkte het kopiëren van een meting niet goed. De rekenmethode werd niet ingevuld waardoor er niet werd gerekend. Dit is aangepast.
   • ICPdriver is aangepast omdat outputs niet altijd werden weggeschreven.
   • Bij het afdrukken van de meting via stuwplan ontbrak de eerste tank in de nameting als er in iedere tank een ander produkt zat (dus als er niet getotaliseerd werd). Dit is opgelost.
   • Op het metingen-scherm (reisdata) is duidelijk aangegeven welke diepgang voor/achter is bij importeren.

Release 2024.II

   • De laadtijd aan de laadzijde werd niet in alle gevallen goed berekend. Indien de besteltijd na de gemeld-tijd ligt, dan is de laadtijd bepaald door het verschil tussen besteltijd en de tijd dat de papieren zijn opgemaakt, i.p.v. het verschil tussen de gemeld-tijd en papierentijd.
   • Interfaces naar Shipping Technology, Argonics en Fuel Essence blijven aktief, ook na het afsluiten van Midas.
   • De iconen van de Shipping Technology en MidasServer kwamen soms  meerdere keren voor in de system tray, dit is nu aangepast.
   • Het lading journaal crashte als er een nieuwe regel teken in de opmerkingen voorkwam. Dit is nu aangepast.
   • Vervoersactiviteiten aangepast; er kan  tot 2027 worden geselecteerd.
   • De non-cargo module is zodanig uitgebreid dat deze ook met tanktabellen kan werken (van toepassing bij ballasttanks).
   • Op de standaard scheepsmeting wordt op de losplaats geen data ingevuld als er nog geen cijfers lossen zijn gemaakt.
   • Op sommige windows configuraties crashten de 2020-rapporten. Deze software is robuuster gemaakt waardoor het probleem niet meer voorkomt.
   • Totalen en presettijden worden nu ook opgeslagen in de cloud als er een Midas Office licentie is.
   • Midas Office is aangepast. Belangrijkste aanpassingen zijn een hogere beveiliging d.m.v. 2-weg authenticatie en de toevoeging van volledige vloot-overzichten.
   • BICS tabellen locaties, ADN en niet ADN producten in binnenmaat zijn vernieuwd.
   • Op een aantal systemen blijkt het exporteren van data naar de stabiliteitssoftware vast te lopen vanwege ‘locked files’. Dit probleem is opgelost.
   • Voor het sounding report zijn steiger/schip omgedraaid.
   • Een modbus TCP/ip server voor het lezen en het aanleveren van data wordt nu ook ondersteund door MIDAS.
   • In gebruikers instellingen van binnenmaat  is nu een parameter toegevoegd om aan te geven dat het een bunkerschip  betreft. In uitzonderingen bunkerschepen zijn de uitzonderingen beschreven.
   • Er is onder meting menu in binnenmaat een extra keuze erbij gekomen om direct de laatste meting te openen.
   • Op bepaalde Windows-systemen liep de Midas Server na verloop van tijd vast waardoor de data in de cloud niet altijd aktueel was. De bedrijfszekerheid van dit onderdeel is sterk verhoogd.
   • Bij het selecteren en de-selecteren van tanks in een meting blijft de laatste waarde bewaard van de tank. Bij het opnieuw selecteren van een tank wordt de laatste waarde teruggezet.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab locatie vernieuwd.

Release 2024.I

   • Zowel de diepgang voorschip als de diepgang achterschip kunnen worden ingegeven en automatisch worden ingelezen.
   • Het produktenscherm is aangepast. De ADNnaam van het produkt kan in 4 talen worden ingegeven.
   • De referentietemperatuur van de dichtheid in het metingenscherm werd niet altijd correct weergegeven.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab wal-verschil vernieuwd.
   • In de wal-verschil tab wordt ook het verschil tussen de A- en de D-meting getoond. Dit werkt alleen voor nieuwere, grotere schermen (resolutie minimaal HD).
   • In de tijden tab gingen soms de tijden verloren, vooral na het selecteren van de opslaan knop maar ook als de snel toetsen aan de rechterzijde van het scherm werden gebruikt voor het afdrukken van een rapport.
   • Printdatum werd in de het sounding rapport 2020 en scheepsmeting standaard 2020 niet juist opgeslagen in de meting na het afdrukken van het rapport.
   • Commentaar en gebruik instellingen gebruiker in binnenmaat aangepast. Dit m.b.t. de Items 17 en 22.
   • Het afdrukken van rapporten van stuwplannen met meerdere producten is nu aangepast, deze functionaliteit werkte met quickreports en dit werd door sommige moderne printers niet meer ondersteund. Nu is het mogelijk om een pdf te maken en deze ook afdrukken op alle moderne printers.
   • De stuwplannen voor meerdere producten is nu beschikbaar in vier talen,  Nederlands,  Duits,  Engels en Frans.
   • Een nieuw rapport “Letter of protest walverschil” toegevoegd.

Release 2023.IV

   • Datum van de meting kan gewist worden; hij verschijnt dan ook niet op de rapporten.
   • Diverse aanpassingen in het Engelstalige sounding report.
   • MIDAS Office is aangepast: volumes worden berekend ipv uit de cloud gelezen.
   • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de seriële communicatie.
   • Bij systemen met meerdere monitoren kan de module Binnenmaat eenvoudig gepositioneerd worden op standaard positie.
   • Midas is uitgebreid met een interface naar Fuel Essence.
   • De diepgang kan nu ook worden getoond in de module Binnenmaat. Via gebruikersinstelling 25 wordt ingesteld of de diepgang getoond moet worden en zo ja, hoe (links of rechts inbouw). De waarden worden iedere minuut ververst en ook als de tankgegevens worden geïmporteerd.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab handmeting vernieuwd.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab tijden vernieuwd.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab opmerkingen vernieuwd.
   • Schermen om data uit de meting naar het klembord te kopiëren vielen deels buiten het scherm. Dat is verholpen.
   • Bij meerdere partijen werkte het wisselen van reisvoorbereiding naar meting niet goed. Bovendien konden er ten onrechte nieuwe metingen worden aangemaakt. Dat is verholpen.
   • Rapporten onder de Ebis-knop zijn instelbaar gemaakt. Bij het opslaan kan ook automatisch getekend worden (goedkeueren database). De  gewenste documenten kunnen worden gekozen door de gebruiker.
   • Produkten met lange ADN-namen worden verbeterd weergegeven op het stuwplan en het vervoersdocument (nederlands en duits)
   • Vanaf deze versie kunnen er langere opmerkingen worden geplaatst (250 karakters ipv 110)
   • 2 nieuwe rapporten 2020. Protest laadtijden 2020 en protest lostijden 2020. Dit rapport is beschikbaar in 4 talen,  nederlands, duits, engels en frans. Deze rapporten vervangen de oude rapporten protest (laad)lostijden.
   • De rapporten “bunkers voormeting” en “bunkers nameting” ondersteunen het verwijderen van de reisdatum.

 

Release 2023.III

   • In de Laadlosmodule kan nu ook het clipbord in de alarmniveaus worden ingelezen. Het clipbord wordt gevuld met niveaus in de meting van binnenmaat.
   • Er is een knop aan de laadlosmodule hoofdscherm toegevoegd om direct naar de in te stellen gewenste alarmniveaus te gaan.
   • In de laadlosmodule is het font van de diepgang  nu gelijk aan het Font van het niveau en is daardoor instelbaar geworden.
   • De Ebis tab is aangepast. De oude scheepsmeting standaard is vervangen door de scheepsmetingstandaard 2020. De Stabiliteitsrapport is vervangen door een vervoersdocument leeg.
   •  In de rapportselector werden de EBIS documenten niet in de juiste EBIS directory opgeslagen. Dit is aangepast.
   • De druk in de reisvoorbereiding moet nu in bar worden ingegeven gelijk aan de meting.
   • Binnenmaat aangepast i.v.m. knipperen indien reisvoorbereiding actief is en overgeschakeld wordt van laadlos naar binnenmaat.
   • Bij de controle ladingzone kan nu ook de functie van eerste en tweede verantwoordelijke worden aangegeven. Standaard wordt deze functie uit de bemanningsgegevens overgenomen. Indien een functie is ingevuld wordt deze afgedrukt op het stuwplan.
   • Diverse spelfouten eruit gehaald, zoals product en konnossement.
   • De lettergrootte van het menu in Binnenmaat wordt automatisch ingesteld (afhankelijk van de grootte van de module Binnenmaat). Vanaf deze versie kan de lettergrootte van het menu in Binnenmaat worden gemaximaliseerd via gebruikersinstelling 23.
   • Bij het aanmaken van een reisvoorbereiding is het ook mogelijk de voorgaande reisvoorbereiding te kopiëren.
   • Ophalen bestaande reisvoorbereiding is versneld.
   • In de meting heet de tab reisplanning nu reisvoorbereiding en heeft een directe verbinding met de bijbehorende reisvoorbereiding voor o.a. het kopieren van meetgegevens direct naar reisvoorbereiding maar ook om hem snel aan te maken.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab meting vernieuwd.
   • In de module Binnenmaat kan in het metingenscherm in de tab metingn het verschil in liters tussen “laden” en “lossen” worden getoond. Deze functionaliteit kan worden in of uitgeschakeld via gebruikersinstelling 24.

 

Release 2023.II

   • Backup management toegevoegd incl backuppen in de cloud.
   • Menu in de module Binnenmaat is vernieuwd.
   • Lettergrootte van het menu in de module Binnenmaat kan door de gebruiker worden ingesteld.
   • In de franstalige versie van de standaard scheepsmeting 2020 werd te veel plaats gebruikt voor de laad- en losplaats. Dit is aangepast.
   • De engelstalige versie van de standaard scheepsmeting 2020 is passend gemaakt voor schepen met weinig tanks.
   • In de standaard scheepsmeting 2020 is het tijdstip van arriveren toegevoegd.
   • In de module Binnenmaat is een extra menu toegevoegd met versie-informatie.
   • Initialisatie van de module Communicatie-Stabiliteit is verbeterd.
   • Het scherm voor de ingave van gebruikers- en service instellingen in Binnenmaat is vernieuwd.
   • In de module Binnenmaat is het meting-selectie scherm (bestaande meting) vernieuwd.
   • In de module Binnenmaat is in het metingenscherm de tab reisdata vernieuwd.
   • 2020-rapporten hebben een minimale omvang op het scherm zodat ze altijd zichtbaar zijn.
   • In de module Binnenmaat zijn verbeteringen aangebracht t.b.v. het positioneren van het scherm.
   • ADN 2023 is toegevoegd.
   • Selectie van de taal is aangepast; naast Nederlands, Duits, Engels of Frans kan er nu ook gekozen worden voor Tsjechisch, Roemeens of Pools.
   • Er is een nieuwe versie (2020) van het sounding report toegevoegd. Op dit nieuwe rapport wordt ook het volume bij aktuele temperatuur getoond. Het rapport is beschikbaar in de talen Nederlands, Duits, Engels en Frans.
   • Op de scheepsmeting standaard 2020 kon voor niet-ingevulde tijden de foutieve tekst “01.01.0001 00:00” worden afgedrukt (afhankelijk van de configuratie van de PC). Dat is aangepast.
   • Indien alle voorkeursrapporten werden gedeselecteerd, volgde een foutmelding in de reportselector. Dat is opgelost.
   • In het metingen selectiescherm wordt ook de massa laden getoond.

 

Release 2023.I

   • Opstartgedrag van Midas is verbeterd.
   • In de reisvoorbereiding is een knop toegevoegd om eenvoudig gegevens van het klembord te importeren.
   • Logoteksten zijn uitgebreid zodat ze ook rechts op het rapport kunnen worden geplaatst.
   • Exporteren van het laadplan is toegevoegd
   • Midas is uitgebreid met licenties voor de datalogger, Vemasys en Snijders.
   • Bij het afdrukken van de handmeting was het verschil in standaardvolume niet correct in het 2020-rapport. Dat is aangepast.
   • Startdirectory voor de save-as functionaliteit wordt opgeslagen.
   • Voor de 2020 rapporten is een navigatiebalk toegevoegd aan de bovenzijde.
   • Voor de standaard scheepsmeting 2020 is de initialisatie laad/loszijde aangepast.
   • Ondertekenen en bestand opslaan is toegevoegd voor de 2020 rapporten.
   • Kapitein is toegevoegd op de letter of protest 2020.
   • Voor de 2020-rapporten is de meta-data toegevoegd.
   • Aanpassingen in datalogger.
   • Snijders interface is uitgebreid met 90%, 97% en 97,5%
   • Aanmaken van dubbel laadplan is niet toegestaan (bestaande wordt gebruikt)
   • Als er al een meting is gemaakt, maar nog geen reisvoorbereiding dan dan de reisvoorbereiding alsnog worden aangemaakt.
   • In de reisvoorbereiding kunnen de maximale druk en het maximaal debiet worden ingegeven.

 

 

Release 2022.IV

   • ICP driver werd niet altijd correct afgesloten. Dit is opgelost.
   • Bij bepaalde systemen konden geen handtekeningen worden toegevoegd vanwege het ontbreken van de mediaplayer op het systeem. Hiervoor is een oplossing gemaakt.
   • Rapport “laadplan meting” is aangepast: kruis door een niet-gebruikte tank.
   • Voor schepen met een Rullens-systeem worden nu ook de bakboord-stuurboord configuraties ondersteund.
   • Introductie uitfasering verouderde rapporten.
   • Aanpassingen in midas mailserver doorgevoerd.
   • 2020-rapporten zijn nu ook bereikbaar via de hotkeys
   • Ondersteuning voor Voor/Na OBQ/ROB toegevoegd zoals scheepsmeting standaard
   • Aanpassingen om ook protesten op de handmeting te kunnen maken
   • De volgende rapporten werkten niet meer bij meer/minder rapporten:
    – Letter of Protest NL (181)
    – Letter of Protest DE (182)
    – Tijden 2020 (513)
   • Printen via 2020 rapporten toegevoegd.
   • Controle Ladingzone is vertaald naar Duits/Engels/Frans.
   • Ondersteuning (BICS) producten niet gevaarlijke stoffen en HS-code toegevoegd.
   • Diverse aanpassingen doorgevoerd in Midas Office
   • Bij een dcf groter of gelijk aan 0,001 werd de dcf in de reisvoorbereiding een factor 10 te klein gemaakt. Dit is opgelost.
   • Bestaande meting openen vanuit reisvoorbereiding ging soms fout.
   • Referentie tempertuur in reisvoorbereiding werd soms fout afgerond.
   • Bij het maken van een laadplan kon ook tanks worden gekozen die niet meededen in het laadplan waardoor de berekende waarde niet klopte. Dit is opgelost.
   • Referentie temperatuur bij chemie werd niet goed meegenomen.
   • Tankwandcorrectiefactor werkte niet goed onder nieuwere Windows versies
   • Aanpassingen in reisvoorbereiding. Overnemen waarden werkt niet goed bij een bestaande reisvoorbereiding, nu kan partij 1 t/m 6 worden gekozen.
   • In het overzicht van de voorgaande lading werd er gekeken naar de printdatum ipv de laaddatum. De printdatum kan echter worden aangepast en dan klopt dit overzicht niet meer. Nu wordt gekeken naar de reisdatum.

 

 

Release 2022.III

   • Ingestelde voorkeursrapporten zijn direct vanuit Binnenmaat te benaderen.
   • Meerdere menu’s werkten niet correct onder Windows 11 op sommige systemen met meerdere schermen. Dat is opgelost.
   • Tonen van de density correctie factor in de basisgegevens is verbeterd.
   • In de reisvoorbereiding zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.
   • Het reisnummer is toegevoegd in het rapport reisplanning (ook in de Duitse versie).
   • Update ADN documentatie doorgevoerd.
   • Op het scheepsmeting standaard 2020-rapport zijn gemeld en steiger/schip omgedraaid.
   • In de interface naar Shipping Technology werd de totale massa niet correct berekend indien er met meerdere partijen werd gewerkt. Dit is opgelost.
   • In de interface naar BICS zijn het eerste meldpunt en het aantal kegels aangepast.
   • Installatieprogramma van Midas is aangepast (sleepbaar en beter op moderne schermen).
   • Voor chemie zaten er onnauwkeurigheden in de massa- en volume15 berekening in zowel de laadlosmodule als de communicatiemodule. Dit is verbeterd.
   • Het instellingenscherm in de communicatiemodule was niet altijd zichtbaar; wordt nu links boven in de hoek geplaatst.

 

 

Release 2022.II

   • BICS data (produkten en lokaties) konden niet meer op alle systemen worden uitgelezen na W10 of W11-update. Dat is opgelost.
   • Voor systemen die niet met het Internet verbonden zijn kwam het voor dat de automatische updater half opstartte. Dat is opgelost.
   • Het opstarten van de module Midas Office  is configureerbaar gemaakt (via settings / hide).
   • Bij het uitzetten van het scherm (op meerdere schepen) worden de afmetingen en positie van het Midas-programma aangepast. Per schip dat de problemen ondervindt is hiervoor een aanpassing gemaakt.
   • In de “Controle Ladingzone” kunnen twee verantwoordelijken worden opgegeven. De eerste verantwoordelijke kan dus iemand anders zijn dan de kapitein. De verantwoordelijken (inclusief hun handtekening) kunnen ook op het scherm getoond worden. Zowel de kapitein, de eerste verantwoordelijke als de tweede verantwoordeliljke worden getoond op het stuwplan.
   • Op het rapport “scheepsmeting standaard” wordt achter “steiger/schip” nu ook het tijdstip van arriveren afgedrukt.
   • Er is een gebruikerssetting toegevoegd om aan te geven dat de huidige datum/tijd moet worden afgedrukt i.p.v. de ingestelde printdatum.
   • Het formaat van afdrukken (fixed / variabel) stond bij opstarten niet goed voor de rapporten die direkt via de Ebis-knop werden benaderd. Dat is nu aangepast.
   • Op het instellingenscherm gebruiker werd de vijfde regel van tab 3 getoond op tab 4 (rapport). Dat is aangepast.
   • De rapporten onder extra / vervoersactiviteiten lopen nu van 2013 t/m 2024.
   • Het programma BsFileCopy crashte op diverse schepen. Voor die schepen is dat aangepast.
   • Interface naar het Hoveko meet-systeem is aangepast voor chemie-schepen.
   • In de laadlos-module wordt nu bij de totalen ook het volume 15 getoond.
   • Het lettertype en de grootte van de totalen in de laadlosmodule kan nu worden ingesteld.
   • In de documentatiemodule stond bij het combineren van documenten “rename” i.p.v. “combineer”. Dat is aangepast.
   • De partijviewer (in de laadlos-module) crashte op sommige systemen. Dat is aangepast.
   • De laatste BICS-tabellen zijn opgenomen in Midas.
   • De gebruikershandleiding van Midas wordt vanaf nu bijgehouden op deze site. Via Google Translate kan deze handleiding in vele talen worden getoond.

 

Release 2022.I

   • Laadlos-module is aangepast zodat hij op meerdere schermen gelijktijdig kan draaien.
   • Op sommige systemen verspringt Midas na het uitzetten van het scherm (afhankelijk van videokaart). Voor die systemen is dat aangepast.
   • Log-directory wordt automatisch opgeschoond bij het starten van Midas.
   • Handmeting kan nu ook automatisch worden ingelezen, zodat deze ook eenvoudig gebruikt kan worden voor line-displacements.
   • Voor het printen van documenten is een derde methode toegevoegd; dit blijkt noodzakelijk voor sommige systemen na een upgrade naar Windows 11.
   • Meetsystemen van de firma Huisman worden ondersteund door Midas.
   • Interface naar Shipping Technology is aangepast (werken met partijen).
   • Preset- en koppelschermen in de laadlosmodule werden bij externe TV schermen niet zichtbaar. Dit is aangepast.
   • In de laadlosmodule wordt de massaberekening voor ETBE en EMHV ondersteund.
   • Het opslaan van rapporten in de cloud wordt ondersteund voor schepen met abonnement.
   • Voor het tijden rapporten werden diverse ingestelde gegevens niet opgeslagen. Dit is aangepast.
   • Ingestelde taal werd niet opgeslagen voor alle rapporten. Dit is aangepast.
   • Losse versies van Midas Office worden automatisch geupdate.
   • Gebruikers van Midas Office kunnen zelf hun password wijzigen zonder tussenkomst van BITSoft
   • Knoppen in Midas Office worden vergroot/verkleind afhankelijk van de schermresolutie.
   • Systeemknop toegevoegd in Midas Office.
   • DOCU knop toegevoegd in Midas Office voor het bekijken van de documenten aan boord.
   • Tankplanning toegevoegd in Midas Office.

 

Release 2021.IV

   • Nivo’s in de meting zijn eenvoudig met 1 mm te verhogen of te verlagen mbv de + en – toets.
   • Temperaturen in de meting zijn eenvoudig met 0,1 graad Celsius te verhogen of te verlagen mbv de + en – toets.
   • Bij het wijzigen van de rekenmethode worden alle gegevens automatisch opgeslagen zodat alle rapporten automatisch met de laatste gegevens werken.
   • Ondersteuning chemie-berekening toegevoegd in de export naar meetsystemen.
   • Ondersteuning van de Duitse, Engelse en Franse taal toegevoegd bij de rapportselectie Midas 2020
   • Rapport “Tijden” is toegevoegd onder de 2020-rapporten, inclusief ondersteuning 4 talen en automatisch opslaan / ondertekenen
   • Protesten kunnen nu ook op de C – D meting worden gemaakt in 4 talen.
   • Het verschil op de handmeting klopte niet; dit is gecorrigeerd in het 2020 standaardrapport.
   • De handmeting standaard is opgenomen als apart rapport in Midas 2020
   • Via een selectie op de walverschil tab kan nu ook het verschil met de los connossement cijfers worden bekeken (C-D).
   • Het verschil van de dichtheid in de wal cijfers klopte niet als je van hand naar automatisch ging. Dit is aangepast.
   • Bij de koppeling met Shipping Technology kwam de driver soms hinderlijk in beeld. Dit is aangepast.
   • Eerste versie voor het automatisch updaten van Midas software voor systemen die verbonden zijn met Internet.
   • Nieuwe supporttool toegevoegd omdat de oude vanwege beveiligingsissues niet meer werkte per 15 september.
   • In het logboek van de tijden, losplaats stond “begin laden” ipv “begin lossen”. Dit is aangepast.
   • In de interface naar Shipping Technology zat een fout voor kleine volumes (< 1 kuub). Dit is aangepast.
   • In geval van chemie werd de dcf in de meting overschreven als je uit een bestaande reisvoorbereiding kwam. Dat is opgelost.
   • Het rapport “Zeiten” kwam toch terug in de voorkeurslijst (meer/minder rapporten) ook al was het uitgesloten.

 

Release 2021.III

   • Bij het installeren van een nieuwe versie konden de gemiddelde temperaturen uit de temperatuurstaat verloren gaan. Dit is opgelost.
   • Bij opstarten checkt Midas of de laatste versie geïnstalleerd is (mits werkend Internet). Als dat niet zo is krijgt de schipper hiervan een melding en kan hij met een druk op de knop alsnog de laatste versie downloaden en installeren.
   • Op sommige systemen crashte Binnenmaat en/of Laadlos met een foutmelding (system error; code 87). Dit is opgelost.
   • Bij het automatisch importeren liep Midas soms vast, vooral bij schepen met veel tanks. Midas was dan nog bezig met doorrekenen als de volgende meting werd genomen. Dit is opgelost.
   • Bij de selectie van reizen in de reisvoorbereiding stond een niet bestaande reis; deze wordt niet meer getoond.
   • Bij de bepaling van het aktuele totaalvolume en de aktuele massa worden tanks waarvan het nivo onder het minimaal meetbaar nivo is gezakt, niet meer meegenomen.
   • Naast aktuele meetwaarden wordt aktuele tankinformatie zoals dichtheid, meetmethode, dcf, referentietemperatuur en produktnaam weggeschreven om te kunnen worden getoond in Midas Office.
   • Het wegschrijven van aktuele meetwaarden naar de cloud is geoptimaliseerd qua snelheid en dataverbruik.
   • Het wegschrijven van aktuele meetwaarden naar de cloud kan van afstand worden ingeregeld.
   • Midas ondersteunt het afhandelen van aanvragen afkomstig van Midas Office.
   • Softwareversies van Midas die op de schepen draaien kunnen via Midas Office worden opgevraagd.

 

Release 2021.II

   • Initialisatie van de reisvoorbereiding is aangepast, nieuwe reisvoorbereidingen waren ten onrechte soms (gedeeltelijk) ingevuld.
   • Als je vanuit de reisvoorbereiding naar de meting ging, werden de vinkjes onder de tab “reisdata” (gasretour / gecontroleerd etc) automatisch uitgevinkt. Dat is verholpen.
   • De Controle Lading Zone werkte zowel op laad- als losplaats niet feilloos; wijzigingen op de eerste invoer (per reis) konden verloren gaan. Dit is opgelost.
   • De VEF rapportage is uitgebreid met diverse velden. Bovendien wordt de gemiddelde VEF van de geselecteerde reizen getoond.
   • Voor het bewaren van rapporten is de save-as functionaliteit toegevoegd zodat documenten ook eenvoudig in een zelf opgezette directorystructuur kunnen worden opgeslagen.
   • Midas reageert op commando’s van kantoor, mits er een Internetverbinding is.
   • In de produktdata is bij de Persoonlijke Beschermings Middelen het mogelijk gebruik van een H2S-meter toegevoegd.
   • Het stuwplan is uitgebreid onder het kopje PBM: de H2Smeter is toegevoegd.
   • Op het stuwplan losplaats stonden gegevens van de laadplaats; dit is aangepast. Het gaat om de volgende gegevens: hoeveelheid in KG, hoeveelheid in L 15C, VCF, temperatuur, densiteit, maximaal debiet, Wal/schip stop, operator
   • Midas Office start geminimaliseerd op (rustiger beeld).
   • Midas Server wordt van afstand ingeregeld i.p.v. lokaal op het schip.
   • Midas is uitgebreid met een interface naar Shipping Technology.
   • Bij het importeren van de aktuele data werd de meting op sommige systemen afgesloten; dit is opgelost.
   • Bij het aanmaken van een produkt kon de dcf zichtbaar blijven bij ASTM-B produkten, hetgeen tot fouten kon leiden; dit is opgelost.
   • Het aanmaken van een ladingjournaal lukte niet altijd op systemen met een 4K-monitor; dit is opgelost.
   • Het kon voorkomen dat in de bepaling van totalen er tanks werden meegerekend die niet in de meting zaten.
    Dit probleem is opgelost. Optellen van de liters is zowel voor de meting als voor de handmeting aangepast.

 

Release 2021.I

   • Tijden van de verschillende reizen toegevoegd in Midas Office
   • Automatische metingen toegevoegd in Midas Office inclusief berekeningen per tank
   • Handmetingen toegevoegd in Midas Office inclusief berekeningen per tank
   • In Midas Office kunnen meerdere metingen gelijktijdig worden geopend
   • Weergave scheepsnaam aangepast
   • Na een Windows10-update konden er storingen optreden waardoor de eerste tank ineens als vol werd gezien. Dit probleem is opgelost.
   • Totale laad/lostijd loopt tot het moment dat de papieren zijn opgemaakt
   • Stuwplan is uitgebreid met de ADN-naam van de produkten A, B en C
   • Controle ladingzone is uitgebreid met het tijdstip van eerste controle en tijdstip van tweede controle
   • Midas is uitgebreid met de non-cargo module voor het automatisch uitlezen en verwerken van non-cargo tanks
   • Midas is uitgebreid met de Fafnir-driver
   • Midas is uitgebreid met de Sygo-driver
   • Midas is uitgebreid met de Covadem-interface

 

Release 2020.IV

   • Uitgebreide zoekmogelijkheden in de reizen (incl sorteren en filteren) via Midas Office
   • Eenvoudig tonen van de reizen waar protest is gemaakt via Midas Office
   • Gepersonaliseerde weergave van de reizen via Midas Office
   • Tijden-rapport is nu ook in het Duits beschikbaar
   • Rapport standaard scheepsmeting kon problemen geven bij fouten in de meting. Dit is opgelost.
   • Als er geen rapporten meer kunnen worden aangemaakt vanwege virusscanners met ransomware, dan volgt een meer duidelijke melding.
   • Uitsluitingen BsFileCopy voor meerdere schepen doorgevoerd
   • Instelling meer/minder rapporten werkte niet meer op alle systemen. Dit probleem is verholpen.
   • Scheepsmeting standaard 2020 aangepast voor de handmeting.
   • Scheepsmeting standaard 2020 aangepast voor de Duitse taal.

 

Release 2020.III

   • Aanpassingen in de laad- en losplaats in het rapport “scheepsmeting standaard 2020”, zowel in de Engelstalige als Franstalige versie.
   • Alle 2020-rapporten worden in 4 talen uitgevoerd. Taal is vanaf nu een parameter zodat het aantal rapporten kleiner kan zijn tbv de overzichtelijkheid
   • Ondersteuning handmeting in de scheepsmeting standaard 2020
   • Ondersteuning gedeeltelijke cijfers (alleen laden/lossen) in de scheepsmeting standaard 2020
   • Scaling van de handtekening is aangepast in de 2020-rapporten
   • Extra waarschuwing in de rapportselector als er gekozen is voor de cijfers van de handmeting
   • Bij het bedienen van de printknop kwam standaard de mail-functie voor ipv de print-functie. Dit is aangepast.
   • Uitgebreide ondersteuning voor het kopiëren en plakken van velden in reisdata toegevoegd
   • Bij ingave van een leegdrempel in de laadlos-module wordt het gemeten nivo ook in Binnenmaat naar nul gezet indien het lager is dan de leegdrempel
   • Diverse voorbereidingen tbv Midas Office waaronder aanpassingen in de database
   • Forcering van resource-vrijgave bij afsluiten Laadlos-module, lichtkrant (standaard en QLite)
   • Bij de handmeting werd het verschil niet juist getoond op het rapport scheepsmeting

 

Release 2020.II

   • Midas wordt uitgebreid voor ondersteuning van lange adn-namen. In deze versie zijn de database, het produktenscherm en het rapport “scheepsmeting standaard” (in 4 talen) aangepast.
   • De ASTM rekenmethode werd op het sounding report en op het zero-sounding report niet altijd correct getoond. Dit is aangepast
   • De laatste BICS-database is toegevoegd
   • In sommige situaties, als de Z-drive niet beschikbaar was, reageerde de Laadlos-module erg traag. Dit is opgelost.
   • Automatische metingen van ballasttanks kunnen nu ook door Midas worden verwerkt (ook integratie met stabiliteitssystemen)
   • Voor het leveren van ondersteuning werd gebruik gemaakt van teamviewer. Omdat dit programma niet altijd betrouwbaar bleek zijn er alternatieven toegevoegd in Midas.
   • Bij het omrekenen van de dichtheid van air naar vacuum, kwam het betreffende scherm niet altijd voor. Dit is aangepast; het omrekenscherm wordt nu links boven getoond.
   • Bij het afdrukken van een meting kon het voorkomen dat vanwege een timing-probleem een uitgevinkt protest weer automatisch werd aangezet, waardoor een protest werd afgedrukt op de loscijfers ipv de laadcijfers. Dit probleem is opgelost.
   • Bij het mailen van een rapport werden niet altijd de juiste schermen weergegeven. Dit is opgelost.
   • In deze versie worden de eerste rapporten “nieuwe stijl” uitgegeven, onder de knop “Midas 2020”. Deze rapporten worden gekenmerkt door een meer uitgebreide user-interface, waarbij een rapport direct definitief kan worden gemaakt (ondertekend en opgeslagen) en waarbij ook het aantal kopiëen kan worden ingegeven als er afgedrukt moet worden. Bovendien kennen deze rapporten een nieuwe layout en kunnen ze digitaal afgestempeld worden.

 

Release 2020.I

   • Protest laadtijden en Protest lostijden werkten niet meer. Dat is opgelost.
   • Bij het doorklikken van de reisvoorbereiding naar de meting werd de rekenmethode niet altijd goed gezet, waardoor het programma niet rekende. Dat is opgelost.
   • De actieve tab wordt niet iedere keer opnieuw naar “Reisdata” gezet bij het wisselen van een meting, waardoor het eenvoudiger is om metingen te vergelijken.
   • De volgende rapporten zijn aangepast (verwijzing ADN):
    • Stuwplan laadplaats / voormeting (088)
    • Stuwplan losplaats / nameting (882)
    • Vervoersdocument (034)
    • Vervoersdocument LEEG (334)
    • Vervoersdocument na lossen (070)
   • In de laadlos-module is een partijviewer toegevoegd, waarmee eenvoudig meerdere partijen gelijktijdig kunnen worden gemonitord tijdens laden/lossen.

 

Release 2019.IV

   • Scheepsmeting standaard kon onder omstandigheden crashen (zowel Nederlands, Duits, Engels als Frans). Dat is opgelost.
   • Reissortering in de documentatiemodule is zodanig aangepast dat ook A- en B-reizen logisch gesorteerd staan.
   • Er zijn aanpassingen gedaan in de Midas-server zodat er niet onnodig verbindingen open blijven in MidasOnline.
   • Voor abonnementhouders is een interface met BICS toegevoegd in de communicatiemodule.

 

Release 2019.III

  • Bij een update werden getallen tot 4 cijfers achter de komma afgerond. Dit leidde tot ongewenste afrondingen in de density correctie factoren van chemische stoffen en is nu opgelost.
  • Het verversen van het scherm kan in de laadlos-module trager worden gezet, waardoor het systeem minder zwaar wordt belast
  • Omvang van een complete Midas is door het gebruik van nieuwe compressie-technologie verkleind van 180 MB naar minder dan 120 MB
  • Er is standaard produkt- en terminal informatie van BICS toegevoegd in de basisgegevens
  • Bargemeasurement bunkers bevatte een fout bij blends; deze is opgelost
  • In de mail-functionaliteit in de communicatiemodule is de mogelijkheid toegevoegd een poortnummer in te geven. Dit bleek nodig bij Vodafone als provider.
  • In bepaalde systeem-configuraties kon het afdrukken vastlopen (de type-initialisatiefunctie voor System.Transactions.Diagnostics.DiagnosticTrace heeft een uitzondering veroorzaakt). Dit probleem is opgelost.
  • In bepaalde systeem-configuraties werd de rapportselectie niet meer opgestart. Dit probleem is opgelost.

Release 2019.II

  • VEF-rapportage toegevoegd.
  • Mailen via gmail kon foutmeldingen geven. Dat is opgelost.
  • Bij een update gingen instellingen in de Laadlos-module verloren. Dat is opgelost.
  • Het aanmaken van handtekeningen werkt nu ook op systemen met een beperkte Windows-installatie.
  • LNG-metingen worden ondersteund.
  • Op het vervoersdocument na lossen (070) worden bij deellading ook de niet geloste tanks vermeld.
  • De sortering van reizen in de documentatiemodule is aangepast.
  • Vervoersactiviteiten is uitgebreid met de jaren 2019, 2020 en 2021.
  • Bij het wisselen van produkt in een meting, werden de tijden gewist. Dit is opgelost.
  • Bij het printen kon Midas crashen als er onderdelen verwijderd waren (door bijvoorbeeld de virusscanner Kaspersky). Nu wordt er in een dergelijk geval een duidelijke melding gegeven.

Release 2019.I

  • Opslag van bepaalde settings werkte niet goed. Dat is aangepast.
  • Office-reports worden ondersteund.

Release 2018.IV

  • Omdat de dichtheid van de verschilmeting niet werd afgerond, kon deze onder omstandigheden, 1 punt verspringen bij het wisselen van een scherm. Dat is opgelost.
  • De verschilmassa’s (vacuum en air) worden na het afronden van de dichtheid nog een keer opnieuw berekend zodat alles voor de controleurs is na te rekenen.
  • Als in de communicatiemodule niet alle tanks gebruikt zijn in de laatste reis, dan worden alle reizen getoond van de gebruikte tanks.
  • Controle ladingzone losplaats toegevoegd. Er is nu een apart stuwplan voor de laadplaats/voormeting en een voor de losplaats/nameting.
  • In BsDocu kan gewerkt worden met de standaard scanner van het systeem. Zo blijven de gescande pdf-bestanden kleiner.
  • Berekening onderwegverschil op de duometing is aangepast.
  • Op de leegverklaring worden naast de datums ook de tijden afgedrukt.
  • In Binnenmaat is de mogelijkheid toegevoegd om de aktuele gegevens periodiek binnen te halen (repeat-modus).
  • Bij het wijzigen van de dichtheid in de nameting reageerde de Laadlos-module niet altijd. Dat is opgelost.

Release 2018.III

  • Als er op dezelfde dag meerdere reizen werden aangemaakt met dezelfde naam (maar met ander subnummer), dan werkte de interface naar externe stabiliteitssystemen niet goed.
  • Datums onderaan het sounding report worden nu inclusief de tijd weggeschreven.
  • In bepaalde omstandigheden kon het bruto volume (in eerste instantie) verkeerd worden berekend en moest een meting opnieuw worden geladen. Nu gaat dat meteen goed.
  • Het wijzigen van tanks werkte niet als de database gevuld was met ongeldige waarden. Nu is het wijzigen van tanks daar ongevoelig voor.
  • Midas online (www.midasonline.eu) wordt nu benaderd via een beveiligde verbinding.
  • Er kan worden ingesteld dat het ingeven van de diepgang verplicht is (om de stabiliteitsberekening niet te vergeten)
  • De leegverklaring is aangepast zodat de gevarenklasse niet langer over het voorbedrukte UNnr geschreven kan worden
  • Door timing-problemen kon het rapportage-deel van Midas crashen bij de losverklaring. Dat is opgelost.
  • Het stuwplan is aangepast; de controle van de ladingzone dient nu in het programma te worden ingevoerd.
  • In het geval van een voor/nameting wordt de dichtheid van het verschil afgedrukt op de standaard scheepsmeting.
  • In het geval van een handmeting worden in de verschil-kolom liters afgedrukt i.p.v. nivo’s

Release 2018.II

  • Minimaliseren ICP-driver en BITSoft-driver is aangepast.
  • Windows messaging is aangepast vanwege problemen Windows 10
  • Stuwplan is aangepast (controleren leidingwerk en spilrand) en kan worden afgetekend door 2 personen.
  • Het vervoersdocument voldeed niet meer aan de vereiste volgorde (volgorde produktgegevens). Daarom zijn de volgende rapporten aangepast:
   • Vervoersdocument 1
   • Vervoersdocument 1. LEEG
   • Vervoersdodument na lossen
   • Beförderungspapier 1
   • Beförderungspapier 1. LEER
  • Op de volgende rapporten kan een extra notitie worden geplaatst:
   • Scheepsmeting standaard NL
   • Scheepsmeting standaard NL 1 (30 tanks)
   • Schiffsmessung Standard DE
   • Ship Measurement Standard EN
   • Jaugeage Bateau Standard FR
  • Voor de notitie kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:
   • Before loading
   • After loading
   • Before discharging
   • After discharging
   • Line displacement
  • Gecombineerde timesheet laden/lossen voor Anaco is verwijderd
  • Nieuwe timesheet laden voor Anaco is toegevoegd
  • Nieuwe timesheet lossen voor Anaco is toegevoegd

Release 2018.I

  • De beschikbaarheid van het rapport “letter of protest NL” werd niet opgeslagen.
  • Beschikbaarheid letter of protest NL DE werd niet opgeslagen.
  • Beschikbaarheid tanktabellen werd niet opgeslagen.
  • Parameters van de rapporten worden vanaf nu per rapport opgeslagen.
  • Minimaliseren van Midas is aangepast: geminimaliseerde componenten zijn niet langer verkleind zichtbaar.
  • Binnenmaat crashte als de dichtheid leeg was gemaakt. Dat is opgelost.
  • Aanpassingen in het logo voor de rapporten zero sounding en stuwplan.
  • Midas is uitgebreid met een releasedatum
  • Rapport protest lostijden is uitgebreid.
  • De volgende rapporten zijn toegevoegd:
   • Losverklaring
   • Protest laadtijden Nederlands
   • Protest laadtijden Duits

Release 2017.IV

  • Op de volgende rapporten is de massa in air toegevoegd:
   • Bargemeasurement
   • Bunkers voormeting
   • Bunkers nameting
   • Duometing
  • Bij direct printen werd niet altijd het laatst gekozen rapport afgedrukt, maar in bepaalde gevallen, het laatst getoonde rapport. Dat is aangepast.
  • Exporteren van UN-nummer naar TMS (Hoveko) is toegevoegd
  • Bij het bekijken van een rapport in een standaard pdf-reader, wordt de reader van Midas automatisch naar de achtergrond gezet
  • Ladingjournaal wordt standaard landscape afgedrukt
  • Binnenmaat bevat nu ook een default vervoerder aan te geven in locaties als vervoerder is aangevinkt.
  • Stuwplan wordt linksboven getoond om problemen met meerdere monitoren te vermijden.
  • Bij het openen van een bestaande meting werden de delete-knoppen in temeratuurstaat pas getoond als je er met de muis over heen ging. Dat is aangepast.
  • Afdrukken van het ladingjournaal werkte alleen via de nieuwe rapport selector. Nu werkt het ook direct vanuit het ladingjournaal
  • Keuze voor het gebruik van oude of nieuwe layout is verwijderd; deze wordt gemaakt per rapport dmv parameters
  • Middels een instelling is de rapport-selector direct te sluiten na een rapportkeuze
  • Telefoonnummers en emailadressen toegevoegd voor support
  • Standaardmetingen kunnen naast het variabel formaat ook op vast formaat worden afgedrukt
  • Aan de notities is de notitie “Line displacement” toegevoegd
  • De positie en afmetingen van de getoonde rapporten op het scherm wordt onthouden
  • Het logo in het zero-sounding rapport stond iets te laag.
  • Stabiliteitsrapport werd niet altijd aangemaakt.
  • Bij het leegmaken van de velden kapitein of controleur, kwamen deze toch nog op de rapporten.
  • Knoppen toegevoegd voor het verwijderen van plaatsen in de reizen.
  • De volgende rapporten zijn toegevoegd:
   • Letter of protest variabel Nederlands
   • Letter of protest variabel Duits
   • Letter of protest variabel Nederlands/Duits
   • Letter of protest variabel Frans
   • Letter of protest variabel Engels

Release 2017.III

  • Selecteren van rapporten is aangepast; per rapport is duidelijk aangegeven welke functies ondersteund worden.
  • ADN 2017 is toegevoegd, zowel documenten als produktdatabase
  • ASTM D-4311 is toegevoegd (bitumen)
  • Aanpassing in letter of protest: meerdere kolommen ondersteund
  • Beter bestand tegen fouten in de database
  • Bij de reisvoorbereiding werkte enter niet in de laatste tank. Dat is opgelost.
  • Custom locaties toegevoegd
  • Logboeken van laad- of lostijden drukken ook af als er enkel datums zijn ingevuld (zonder opmerking)
  • Diverse rapporten kunnen worden voorzien van extra notities
  • Temperaturen in de temperatuurstaat worden altijd weergegeven met 1 cijfer achter de komma
  • Temperaturen in temperatuurstaat kunnen gewist worden (incl gemiddelde en datum)
  • Duitse laadplannen toegevoegd
  • De volgende rapporten voor Anaco worden ondersteund:
   • Letter of protest algemeen
   • Letter of protest tijden
   • Letter of protest verschillen bij total
   • Timesheet

Release 2017.II

  • Zetten van stempels wordt ondersteund
  • Zetten van handtekeningen wordt ondersteund
  • Uitbreiding bemanning
  • Tijden uit een voorgaande meting werden soms afgedrukt op de scheepsmeting. Dit is opgelost.
  • Seperate metingen zijn verwijderd
  • Reiseplanung is aangepast
  • Aanpassing sounding report en sounding report FR
  • Software tbv trim/list correctie is uitgebreid
  • Mailen werkte niet altijd goed voor alle systemen; dit is aangepast

Release 2017.I

  • Standaard scheepsmeting is aangepast omdat de ADN naam niet altijd paste (was soms te lang)
  • Standaard scheepsmeting heeft voldoende ruimte voor langere reisnummers
  • Standaard scheepsmeting wordt dynamisch opgebouwd (afhankelijk van aantal tanks, wel/geen opmerkingen etc).
  • Standaard scheepsmeting Engels groot is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Frans groot is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Nederlands hand groot is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Duits hand is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Duits hand groot is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Engels hand is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Engels hand groot is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Frans hand is toegevoegd
  • Standaard scheepsmeting Frans hand groot is toegevoegd
  • Nieuwe rapporten kunnen in kleur of zwart/wit worden opgebouwd
  • Scheepstabellen met negatieve nivo’s worden ondersteund
  • Check op de aanwezigheid van .net is verwijderd
  • Onderliggende meetsystemen worden gemonitord op vastlopen
  • In BsDocu kan het reisnummer automatisch worden ingevuld in het onderwerp van de mail door toevoeging van de code %TRIP%
  • Vertaling van de tab ‘reisplanning’ in de meting is toegevoegd
  • Voor het activeren van BsDocu moest je de knop docu vaak meerdere keren indrukken. Dat is opgelost.
  • Indien er via voorkeursrapporten werd geprint en er werd een Ebis-document afgedrukt, dan werden volgende documenten vanaf dat moment onder EBIS opegslagen ipv onder TRIP.
   Dit probleem is verholpen.
  • Het mailen van documenten gebeurt via een extern programma zodat Midas niet blijft hangen als er problemen zijn met de mail-client.
  • Bij chemie-produkten wordt er gewaarschuwd indien de density correctie factor niet wordt ingevuld
  • Na het gebruik van de temperatuurstaat ontstonden problemen met de database; dat is opgelost
  • Er is een extern referentienummer toegevoegd dat bij iedere reis kan worden ingevuld
  • De communicatiemodule is uitgebreid met logging
  • Introductie Midasmail voor abonnementhouders
  • De standaard driver is zodanig aangepast dat fouten in onderliggende systemen worden gemeld (geel icon). Werkt nu ook met afwijkende PC-tijden.
  • Volgende rapporten kunnen worden opgebouwd in nieuwe layout:
   • Standaard scheepsmeting Nederlands
   • Standaard scheepsmeting Nederlands groot
   • Standaard scheepsmeting Duits
   • Standaard scheepsmeting Duits groot
   • Standaard scheepsmeting Engels
   • Standaard scheepsmeting Engels groot
   • Standaard scheepsmeting Frans
   • Standaard scheepsmeting Frans groot

Release 2016.IV

  • Er is een copy- en paste toets toegevoegd voor de bemanningsleden van een reis.
  • Nieuw duitstalig rapport toegevoegd: Reiseplanung
  • Bij gemengde schepen (centertanks en bb/sb) wordt de tanknaam toegevoegd bij scheepsafbeeldingen.
  • Duometing is op zowel de laad- als de losplaats uitgebreid met het veld berth-m/s
  • Bij het opslaan van een rapport wordt een terugkoppeling gegeven aan de gebruiker
  • Bij het leegmaken van velden in de walmeting, worden zowel de automatische als de handmeting meteen opnieuw doorgerekend.
  • Nieuw rapport toegevoegd: verschil hand-automatische meting
  • Als de dichtheid in de automatische meting wordt aangepast, dan wordt ook automatisch de dichtheid in de handmeting aangepast.
  • Na het invullen van het veld ‘vrij water’ in de handmeting, stopte het programma met een foutmelding. Dit is opgelost.
  • De verschillen in de derde kolom op het rapport van de handmeting klopten niet altijd. Dit is opgelost.
  • Als er een kopie-reis wordt gemaakt, dan wordt na het maken van de kopie de reis getoond ipv de meting.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe reis, wordt ook de bemanning van een reis gekopieerd als je een kopie van een vorige reis maakt.
  • Separate metingen werkten niet goed meer. Dit is aangepast. Ook rapporten bekijken (ipv meteen printen) werkt nu bij de separate metingen.
  • De gebruikersinstelling ‘gebruik reisdatum als printdatum’ werd bij opstarten niet meer goed ingelezen. Dat is gerepareerd.
  • De logboeken op de tijden-tab worden nu ook gevuld als er geen opmerking is ingevuld, maar wel een tijd.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe reis wordt meteen de directory voor BsDocu aangemaakt, zodat er bij BsDocu meteen een niet-midas document ingeboekt kan worden.
  • Bij afsluiten wacht Midas tot alle modules zijn afgesloten. Modules die open staan, worden opnieuw afgesloten.
  • De volgende rapporten zijn toegevoegd bij de voorkeursrapporten:
   • temperatuurstaat
   • vervoersdocument na lossen
   • vervoersdocument
   • vervoersdocument leeg
   • logboek laadtijden
   • logboek lostijden
   • handmeting
   • reisplanning duitstalig
   • verschil hand/auto

Release 2016.III

 • Voor iedere reis is naast de automatische meting nu ook een handmeting toegevoegd.
 • Er kunnen opmerkingen worden toegevoegd op de temperatuurstaat.
 • Reizen uit voorgaande jaren kunnen eenvoudig worden verwijderd.
 • De communicatiemodule begint bij opstarten automatisch met exporteren van de aktuele gegevens.
 • De manier van printen en tonen van pdf-documenten kan door de gebruiker middels instellingen worden vastgelegd.
 • Aanpassingen in de mail-functionaliteit voor ondersteuning van cc en bcc-velden.
 • Nieuwe instelling voor het afdrukken van de reisdatum ipv de printdatum.
 • Het in de cloud zetten van niet-Midas documenten wordt ondersteund
 • Bij het updaten naar een nieuwe versie ging de ingestelde voordip verloren. Dit is aangepast.
 • LadingJournaal las de tanks niet goed in vanuit een meting. Dit is aangepast.
 • Bij het rapport duometing werd als tijd bij aanvang laden niet altijd de begintijd laden ingevuld. Dit gebeurde
  alleen als de aangekoppeld-tijd niet was ingevuld; anders werd de aangekoppeld-tijd getoond. Dit is nu
  aangepast; bij aanvang laden wordt altijd de begintijd getoond.

Release 2016.II

 • Midas bevat een nieuwe knop om de volgende instellingen vast te leggen:
  • Welke modules worden automatisch gestart bij het starten van midas.
   Als u bepaalde modules niet automatisch wilt opstarten kunt u dit hier eenvoudig aangeven.
  • Welke modules worden getoond en welke heeft u liever onzichtbaar.
   Als u bepaalde onderdelen van Midas liever niet wilt zien, kunt u dit hier eenvoudig aangeven,
  • Welke modules wilt u als een apart window weergeven en welke afmetingen en posities zijn daarbij gewenst.
   Makkelijk bij grotere schermen om zo bijvoorbeeld Binnenmaat en Laadlos naast elkaar te tonen.
  • Locatie waar Midas diverse documenten opslaat kan gewijzigd worden. Zo kunnen documenten bijvoorbeeld eenvoudig op een NAS-server worden opgeslagen.
 • Het minimaliseren van de modules Diepgang, Stabiliteit, Blender en de Omrondriver werkte niet altijd goed. Dit is aangepast.
 • Bij het samenvoegen van documenten wordt de volgorde van aanvinken getoond en gerespecteerd (module BsDocu).
 • Het inscannen van externe documenten (module BsDocu) werkte niet op alle systemen goed. Dit is opgelost.
 • Meetsystemen van Rullens/ITU met stabiliteitsmodule zijn nu ook in staat om automatisch data te exporteren en worden daarom vanaf deze versie weer ondersteund door Midas.
 • Op het stabiliteitsrapport kunnen reisnummer en datum/tijd worden afgedrukt (instelling in de stabiliteitsoftware).
 • Mailen via gmail en hotmail-accounts wordt nu ondersteund.
 • Het direct printen werkte niet op alle systemen. Dit is opgelost.
 • Teksten in het laadplan zijn vertaald.
 • Bij ontbrekende informatie in de database kon het voorkomen dat het inlezen van produkten niet meer correct werkte. Dit is opgelost.
 • Het bargemeasurement rapport is uitgebreid met een rapport before en after
 • Laadgegevens kunnen nu direct worden doorgekopieerd naar de losgegevens
 • Het kopieren van data uit een bestaande meting in een nieuwe meting werkte niet altijd goed. Dit is opgelost.
 • Bij het importeren van locatie in het ladingjournaal werd de locatie niet gewist als hij niet geselecteerd was. Dit is opgelost.
 • Adobe reader hoeft niet meer geïnstalleerd te zijn voor het tonen of printen van een document.
 • Bij het importeren van data in de meting wordt de cursor in de juiste kolom gezet.
 • Na herstart van Midas moest soms 2 keer een rapport worden gekozen voor het rapport werd getoond. Dit is verholpen.
 • Direct printen van een rapport (zonder eerst te tonen) werkte niet op alle schepen. Dit is aangepast.
 • Sommige opmerkingen waren gevoelig voor aparte karakters, waardoor bepaalde rapporten fouten konden bevatten. Dat is verholpen.
 • Voor schepen met 3 rijen tanks (ipv CT of BB/SB) zijn de volgende rapporten aangepast:
  • Leegverklaring volgens ADN
  • Tijden
  • Vervoersdocument na lossen
  • Shell NL blad 1
  • Shell DE Seite 1
  • Timesheet
  • Document de Transport feuille 1
  • Déclaration de vidange selon ADN
  • Feuille de Temps
  • Document Transport Charger

Release 2016.I

 • Problemen met af- en bijschakelen van tanks tijdens de reisvoorbereiding zijn opgelost.
 • Via een gebruikersinstelling kan de rekenmethode worden verborgen in de meting.
 • Verbeteringen in de afronding van temperaturen doorgevoerd.
 • In de temperatuurstaat is ook de gemiddelde temperatuur van de lading toegevoegd. Ook het bijbehorende rapport is uitgebreid met de gemiddelde temperatuur.
 • Opstarten van de rapportage-software is aangepast.
 • Totale flow, preset en eindtijd toegevoegd tbv midasonline.
 • Diverse aanpassingen tbv Windows 10.
 • Rapporten toegevoegd: logboek met tijden voor zowel laad- als losplaats.

Release 2015.IV

 • Het afdrukken van het vervoersdocument werkte niet goed op systemen met kleine schermen. Dit is aangepast.
 • Onder het menu ‘Extra’ in Binnenmaat is het bekijken en afdrukken van de VEF-historie toegevoegd (nieuw rapport).
 • Diverse aanpassingen gemaakt in de rapportage-software om de afhankelijkheid van webbrowsers te verminderen.
 • Diverse aanpassingen gemaakt in de Laadlos-module tbv de ondersteuning van Midas Online.
 • Midas werkt vanaf deze versie onder Windows 10

Release 2015.III

 • Vertaling is doorgevoerd in de tab laadplan van de reisplanning
 • Bij het invoeren van reisdata is de directe koppeling naar de gegevens met installaties, kapitein en controleur hersteld.
 • Indien de gebruikersinstelling voor rapportselectie stond ingesteld op “rapportselectie met voorkeursrapporten”, dan werkte de Ebis-knop niet goed. Dat is in deze versie hersteld.
 • Vervoersdocument na lossen is toegevoegd. Dit document kan worden gebruikt als vervoersdocument indien uw schip leeg is, maar nog wel dampen bevat.
 • Eerste ondersteuning voor midasonline is toegevoegd.
 • Communicatiemodule exporteert vanaf nu automatisch iedere 10 seconden relevante gegevens naar externe stabiliteitssystemen zoals Sarc, vd Berg en Rommerts
 • In bepaalde configuraties van de Laadlos-module moest eerst de view-knop worden ingedrukt na opstarten. Dit is niet langer noodzakelijk
 • ADN 2015 is toegevoegd, zowel in de module Binnenmaat als in Documentatie
 • Als het nivo onder de ingevulde leegdrempel komt in de Laadlosmodule, dan verschijnt de tekst “EMPTY”.
 • Bij een flowweergave op links (pijl), kon de breedte van de pijl op 0 worden ingesteld, zodat deze onzichtbaar werd. Dit is verholpen.
 • Lichtkrant van het merk QLite wordt ondersteund
 • Automatisch onderhoud op bepaalde tabellen bij het opstarten van Midas

Release 2015.II

 • In de meting is een scherm toegevoegd voor het monitoren van de temperatuur. Voor iedere reis kunnen er meerdere samples van de lading worden genomen; zo kan een temperatuurstaat worden bijgehouden. Uitbreiding is inclusief bijbehorend rapport.
 • Opstarten van de diepgang-module loopt beter (voorheen moest er de eerste keer twee keer worden gedrukt).
 • Gevoeligheid voor database-conflicten is drastisch afgenomen
 • Aanpassingen in het importeren van reisdata voor oudere versies.
 • Betere user-interface voor rapportselectie bij kleine schermen
 • Bij de duometing wordt de dichtheid van de nameting op de laadplaats afgedrukt in het kopje van het rapport.
 • Diepgang nameting toegevoegd op diverse rapporten bij voor/nametingen
 • Aanpassingen tbv de standaardrapporten 14, 15, 16, 24, 37, 39, 59, 25, 26, 27, 28, 38, 40, 60
 • Bij reisvoorbereiding is een knop toegevoegd om eenvoudiger terug te kunnen stappen
 • Het afronden van temperaturen is verwijderd bij kopiëren via het klembord
 • Het veld “steiger” in reisdata is vergroot van 20 naar 40 karakters.
 • Het veld “douane-document” in reisdata is vergroot van 17 naar 40 karakters.
 • Initialisatie van het veld “bemonsterd tijd” is aangepast.
 • Letter of protest is ook bij Duitse rapporten toegevoegd.
 • Protest lostijden is ook bij Nederlandse rapporten toegevoegd.
 • Stuwplan is aangepast zodat het ook kan worden gebruikt als vervoersdocument
 • Tijd “leeggekeken” is toegevoegd in de kolom lossen
 • Het importeren van reisdata en stuwplannen bij een update is aangepast

Release 2015.I

 • Mogelijkheid tot het ingeven van opmerkingen bij de verschillende tijden
 • Nieuw rapport toegevoegd: vervoersactiviteiten reis
 • Nieuw rapport toegevoegd: vervoersactiviteiten produkt
 • Voor schepen met flowcomputer wordt de afleverbon dubbel afgedrukt (1 extra voor de klant)
 • Draaiende release wordt duidelijk weergegeven.

Release 2014.IV

 • Instructievideo’s
 • Verbeteringen in reisvoorbereiding
 • Optimalisatie in vastlegging laadvolgorde
 • Rapportselectie met voorkeursrapporten
 • Dimmen van het scherm

Release 2014.III

 • Vastleggen van de laadvolgorde

 Release 2014.II

 • Per scherm worden maximaal 24 rapporten getoond ipv 12
 • Rapport reisplanning
 • Ebis-knop
 • Reisvoorbereiding
 • Stabiliteitsrapport direct af te drukken vanuit Binnenmaat
 • Size-optimalisatie in de Documentatiemodule
 • Verwijderen van complete reis in Documentatiemodule
 • Samenvoegen pdf-bestanden in Documentatiemodule

Release 2014.I

 • Diverse ADN documenten worden via pdf getoond in het hoofdmenu
 • Tonen tabel C ADN in pdf toegevoegd aan produkten
 • Tab vervoer in produkten werd niet ingevuld bij een taal wissel.
 • Er wordt geen melding meer gegeven dat de eigenschappen niet worden aangepast bij het wisselen van een produkt in de meting; de eigenschappen worden nu immers wel aangepast.
 • De BICS tabel is nu vervangen door ADN 2013 Tabel c in produkten.
 • META-informatie toegevoegd aan alle Stability-rapporten
 • Documentatie wordt minimized opgestart.
 • Naast reizen is ook de knop Info toegevoegd, met standaard documenten
 • BsDocu is viertalig gemaakt (Nederlands, Duits, Engels, Frans)
 • De volgende funkties zijn toegevoegd : Rename, Scan en mail

Release 2013.IV

 • Digitale archivering van Binnenmaatrapporten
 • Cursornavigatie door het stuwplan is verbeterd.
 • Nieuw rapport toegevoegd: protest lostijden.

Release 2013.III

 • Aanmaken van een ladingjournaal met volgnummer 0 is niet langer mogelijk omdat het tot problemen bij printen kan leiden.
 • Sorteren van locaties was case-sensitive, waardoor eea er vreemd uitzag.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe locatie, wordt hij automatisch opgeslagen, zodat hij niet eerst achteraan wordt toegevoegd, maar meteen gesorteerd staat.
 • Wijzig-knop toegevoegd in de locatie-selectie form waardoor je direct naar de basisgegevens gaat.
 • Op verschillende plaatsen in reisrapporten try-excepts toegevoegd om de code robuuster te maken,
 • De tanknaam in de Laadlos-module is nu bovenaan geplaatst zodat er een betere scheiding komt tussen bakboord- en stuurboord tanks
 • Je kunt nu gegevens per partij bekijken en gelijktijdig meerdere partijen volgen.

Release 2013.II

 • In het reisdata scherm van de metingen moesten in voorgaande versies altijd eerst de kapitein en controleur worden ingegeven; pas daarna konden de locaties worden ingegeven. Dit is nu zodanig aangepast dat de volgorde van ingave niet meer van belang is.
 • Onder bepaalde omstandigheden traden er problemen op bij het (opnieuw) aanmaken van een ladingjournaal. Dit is opgelost in de nieuwe versie,
 • Het ladingjournaal kon alleen via het menu worden afgedrukt. Het rapport kan nu ook direct vanuit het scherm ladingjournaal worden afgedrukt via de pdf-knop.
 • Het afdrukken van meer dan 3 partijen in het ladingjournaal wordt nu ondersteund.
 • Installatie en plaats zijn omgedraaid in het ladingjournaal.
 • Het importeren van laad- en losdatum, alsmede het importeren van laad- en losplaatsen in het ladingjournaal is aangepast.
 • Voor bepaalde type schepen werden de bakboord-tanks dubbel getoond in de timesheet. Dit is aangepast in de nieuwe versie
 • In de volgende rapporten zijn verbeteringen doorgevoerd voor de uitlijning van bakboord/stuurboord tanks:
  • Bunkers voormeting
  • Bunkers nameting
  • Shell NL blad 2
  • Shell DE blad 2
  • Timesheet Engels
  • Ladingjournaal
 • In de reisdata van een meting zijn de volgende velden toegevoegd:
  • Douane document
  • Laadsnelheid
  • Max druk
  • Order nummer
  • Nominatie
 • Radiobuttons op de reisdata-tab zijn vervangen om ruimte te winnen.
 • Als een veld op de reisdata-tab wordt aangeklikt, wordt de corresponderende tekst vet gedrukt, zodat men nog duidelijker ziet in welk vak men bezig is.
 • De laadsnelheid en maximale druk worden afgedrukt op het Franstalig transport-document.
 • Er zijn twee rapporten toegevoegd voor schepen met meer dan 14 tanks. Op de bestaande rapporten was plaats gereserveerd voor 14 tanks. Indien er meer dan 14 tanks in gebruik waren in een meting, werden meerdere pagina’s afgedrukt.
 • De schipper kan er nu ook voor kiezen om alle tanks (maximaal 30) op 1 pagina af te drukken. De toegevoegde rapporten zijn voor dit soort schepen zijn:
  • Scheepsmeting standaard NL voor standaard metingen
  • Scheepsmeting standaard NL voor voor/na metingen
 • Op het standaard rapport werd een eventuele klokcorrectie van de laadplaats niet correct afgedrukt. Dit is aangepast.
 • Bij lege regels in de database werden niet alle ingevoerde routes afgedrukt op het reisrapport. In de huidige versie wordt op het rapport dezelfde informatie afgedrukt als op het scherm.
 • De ingestelde alarmnivo’s (L, H en HH) kunnen duidelijker grafisch getoond worden in de Laadlosmodule.
 • Massa-berekening voor chemie-schepen is aangepast in de Laadlosmodule.

 Release 2013.I

 • Binnenmaat draait nu ook onder Windows 8
 • Ondersteuning automatische rapportage delivery-rapporten
 • Aanpassing in totale laadtijd-berekening
 • Totale laadtijden worden nu ook afgedrukt op de Timesheet
 • Timesheet is nu ook Nederlandstalig gemaakt
 • Op de timesheet wordt nu aangegeven in welke tanks het gekozen produkt zit
 • Engelse timesheet is verplaatst naar de knop met Engelstalige rapporten
 • Versie-nummer van de software staat standaard in de caption
 • Bij de tijden is ‘bemonsteren’ toegevoegd aan de laad-zijde
 • In reisrapporten worden tijden alleen afgedrukt indien bemanning / route zijn ingevuld
 • In reisrapporten zijn bemanningsleden altijd te selecteren
 • Logging toegevoegd bij het opslaan van records, omdat dit soms tot foutmeldingen leidt.
 • In de tabel reisdata wordt de rowstate bij creatie automatisch op active gezet. Dit voorkomt foutmeldingen.
 • Bij een aantal rapporten (bijv. duo-meting) was het zo dat na selectie van het rapport, ook de reis weer opnieuw moest worden ingegeven.  Dit is verholpen.
 • De volgende rapporten zijn toegevoegd:
  • BP Nameting Franstalig
  • BP Voormeting Franstalig
  • Barge Measurement
  • Bunkers Franstalig
  • Bunkers nameting Franstalig
  • Bunkers voormeting Franstalig
  • Details intern Franstalig
  • Leegverklaring Franstalig
  • Letter Of Protest Franstalig
  • Produkt Gegevens Franstalig
  • Reis Rapport Franstalig
  • SNITS Timesheet Franstalig
  • Shell NL blad 1 Franstalig
  • Shell NL blad 2 Franstalig
  • Sounding Report Franstalig
  • Zero Sounding Report Franstalig
  • Ladingboek Franstalig
 • 1 extra pagina toegevoegd in de selectie van Franstalige rapporten