PRIJZEN 2024

Vanaf 2023 worden losse updates niet meer aangeboden. Midas kan worden uitgebreid of aktueel worden gehouden via de abonnementsvorm.
Met de abonnementsvorm heeft u het gebruiksrecht van Midas gedurende de abonnementsperiode.

De kosten voor het gebruik van Midas worden bepaald door de gekozen modules. Op de pagina abonnement kunt u een pdf-document downloaden om een abonnement af te sluiten. In dit pdf-document staan de aktuele prijzen per module. Het abonnement wordt pas afgesloten nadat u de pdf verstuurd hebt. De prijzen in het document zijn prijzen exclusief BTW.

Indien u al een Midas-pakket heeft dat niet ouder is dan 2 jaar kunnen de setupkosten in de abonnementsvorm gedeeltelijk vervallen. Neem in dit geval contact met ons voor een passende aanbieding.