MODULEN

Midas is een softwaresysteem voor tankerbeladingen dat modulair is opgebouwd. De volgende modulen zijn verkrijgbaar:

BINNENMAAT

In de module Binnenmaat beheert u uw reizen en metingen. Geladen of geloste hoeveelheden worden berekend aan de hand van ingegeven nivo’s en temperaturen. Een grote hoeveelheid rapporten die breed geaccepteerd zijn vormen onderdeel van deze module.

LAADLOS

De module Laadlos is nodig voor het uitlezen van de sensoren via de onderliggende meetsystemen. Alle bekende meetsystemen (Hoveko, vantHof, Berg, Kadlec, Rullens, Huisman etc) worden ondersteund. Indien u een meetsysteem heeft dat nog niet ondersteund wordt, zorgt BITSoft in overleg met de leverancier van uw meetsysteem voor een nieuwe interface. Afhankelijk van het meetsysteem worden nivo’s, temperaturen, drukken en diepgangen ingelezen.

COMMUNICATIE STABILITEIT

De module Communicatie Stabiliteit verzorgt de communicatie tussen Midas en de gekeurde stabiliteitssoftware van Sarc (Locopias) en Rommerts (Tankstar). Zowel reis- als aktuele data wordt per tank doorgerekend en (periodiek) doorgezet naar de stabiliteitssoftware. Dit zorgt voor veel gemak voor de schipper en verkleint de kans op fouten aanzienlijk.

COMMUNICATIE BICS

De module Communicatie Bics verzorgt de communicatie tussen Midas en Bics. Alle data die Bics nodig heeft uit Midas wordt via deze module geregeld.

COMMUNICATIE SHIPPING TECHNOLOGY

De module Communicatie Shipping Technology verzorgt de communicatie tussen Midas en de black box van Shipping Technology. Alle data die Shipping Technology nodig heeft uit Midas wordt via deze module geregeld.

COMMUNICATIE COVADEM

De module Communicatie Covadem verzorgt de communicatie tussen Midas en Covadem. Alle data die Covadem nodig heeft uit Midas wordt via deze module geregeld.

DOCUMENTATIE

De module Documentatie ondersteunt u in het archiveren van al uw (laad)documenten.