MIDAS OFFICE CONFIGUREREN

 

Nadat u een MIDAS Office account heeft aangevraagd en MIDAS Office op uw PC heeft geïnstalleerd heeft u de mogelijkheid om MIDAS Office naar eigen wens te configureren.

Binnen Midas Office bestaan er twee soorten accounts, te weten hoofd-accounts en sub-accounts. Bij de aanvraag van MIDAS Office heeft u aangegeven wat de gebruikersnaam van het hoofd-account moet zijn en wie dit gaat beheren. Verder heeft u de naam van de vloot opgegeven en de schepen die in deze vloot zichtbaar moeten zijn.

Ter illustratie gaan we in deze beschrijving uit van de volgende gegevens:

GEBRUIKERSNAAM : DEMO

EMAIL : paul@demo-shipping.com

VLOOTNAAM : DEMO-SHIPPING – Bunkering

SCHEPEN : BITSoft Demo en BITSoft Paul

 

Wanneer BITSoft deze aanvraag ontvangen heeft zullen de schepen in het account indien nodig voorzien worden van nieuwe software. Op de schepen moet immers ook de Midas Office module draaien om alle benodigde informatie van het schip naar de wal te kunnen krijgen. Als alle schepen de juiste software hebben ontvangt  de beheerder (in dit voorbeeld paul@demo-shipping.com) een mail met daarin de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Na ontvangst van deze mail gaat u als volgt te werk:

Start het programma Midas Office op. U wordt nu gevraagd om gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Vul hier de gegevens in due als beheerder ontvangen heeft.

Als u op inloggen drukt wordt er een mail verstuurd naar de beheerder, in dit geval paul@demo-shipping.com. Deze mail bevat een inlogcode die nodig is om in te loggen (2 factor authenticatie).

De mail die u ontvangt ziet er als volgt uit:

De gestuurde logincode kan eenvoudig gekopieerd worden door er op te dubbelklikken; de code hoeft dus niet te worden overgetikt. Na het invoeren van de inlogcode verschijnt het volgende scherm. U bent nu ingelogd in uw eigen omgeving.

Na het wegklikken van het scherm “vrijwaring” wordt u om een nieuw wachtwoord gevraagd. MIDAS Office doet dit omdat u ingelogd bent met het wachtwoord dat u van BITSoft heeft gekregen. Verzin hier een nieuw wachtwoord.

Nu ziet u het beginscherm in uw eigen omgeving met rechtsboven uw gebruikersnaam onderstreept (DEMO).

Wanneer op de gebruikersnaam klikt, wordt er een scherm geopend voor het configureren van de gebruiker.

Omdat het uw hoofd-account betreft kunt u hier alleen uw email-adres wijzigen en de achtergrond die u wenst te gebruiken.

In dit voorbeeld is een hoofd-account aangemaakt voor de firma demo-shipping. Om Midas Office meer te personaliseren kunt u nu zelf een afbeelding toevoegen die als achtergond gebruikt gaat worden. De applicatie is ontwikkeld op bmp-bestanden met een afmeting van 2000 x 1333, dus houdt hier rekening mee. Door te klikken op de 3 puntjes achter “achtergrond” kiest u uw eigen achtergrond, in het voorbeeld DEMOSHIP.BMP.

Het formaat kan op “stretch” of “zoom” worden gezet. U voert de wijziging door, door op OK te drukken. Als u nu uitlogt en opnieuw inlogt, wordt u eigen achtergrond zichtbaar.

Het verschil tussen stretch en zoom wordt duidelijk indien u het programma maximaliseert. Het formaat “stretch” ziet er dan als volgt uit. De afbeelding wordt opgerekt tot hij over het gehele scherm past.

Bij het formaat “zoom” ziet uw beginscherm er als volgt uit. De afbeelding wordt in dit geval niet opgerekt.

Nu de achtergrond is vastgelegd kunt u verder met het instellen van uw sub-accounts. Dit doet u door te klikken op de knop “alle accounts”.

Er wordt nu aan overzicht getoond van alle accounts die mogen werken op de vloot “DEMO-SHIPPING-Bunkering”.

U maakt nu een nieuw (sub) account aan door te klikken op “toevoegen”. MIDAS Office vraagt nu om een (nieuw toe te voegen) gebruikersnaam.

In dit voorbeeld willen we een gebruiker “jan” toevoegen die alleen de aktuele data van het schip “BITSoft-Demo” mag zien. Bij de gebruikersnaam vullen we dus “jan” in. Er wordt nu een scherm getoond waarin de nieuwe gebruiker “jan” verder geconfigureerd kan worden.

Omdat gebruiker jan geen historische data mag zien (alleen aktuele data) laten we het laatste vinkje niet aangevinkt. Om de gebruiker jan aktief te maken, zetten we het vinkje “in gebruik” aan. Nu hoeft alleen nog het email-adres van jan te worden ingevuld. Dit is nodig voor de 2 factor authenticatie bij het inloggen. Het is handig om in eerste instantie uw eigen email-adres in te vullen zodat u de gebruiker “jan” eerst zelf kunt testen. Uiteindelijk (als alles goed geconfigureerd is) moet er bij email het emailadres van jan worden ingevuld. Het scherm ziet er nu als volgt uit:

Het laatste dat nu nog gedaan moet worden is vastleggen op welke schep de gebruiker “jan” mag kijken. Hiervoor drukt u op de knop “vloot”. Nu wordt de gehele vloot getoond die geconfigureerd is voor het hoofd-account DEMO. Uit deze lijst met schepen kiest u BITSoft Demo omdat dit het enige schip is waarop gebruiker jan mag kijken. Zou u willen dat gebruiker jan ook op het schip BITSoft Paul mag kijken dan had u dat schip ook aan moeten vinken.

Nu de nieuwe gebruiker jan geconfigureerd is, kunt u testen of alles naar wens geconfigureerd is. Omdat u tijdelijk uw eigen mailadres heeft ingevuld bij de gebruiker jan zult u zelf de mail tbv de 2 factor authenticatie ontvangen. Midas Office zal de eerste keer een standaard wachtwoord uitgeven. Om dat wachtwoord te zien klikt u op “RESET” in onderstaand scherm. Er volgt nu een melding waarin het initiële wachtwoord van de gebruiker “jan” wordt getoond.

Wanneer u de melding wegklikt en op “OK” drukt in bovenstaand scherm, wordt dat initiële wachtwoord ook nog eens gemailed naar “paul@demo-shipping.com”.

Om opnieuw in te loggen (onder de gebruiker jan), logt u eerst uit door op de tweede knop van links te klikken boven in het scherm:

Het beginscherm verschijnt en u kunt opnieuw inloggen door wederom op de tweede knop te klikken.

U logt nu in onder de gebruiker jan met het initiële wachtwoord van deze gebruiker. Vervolgens kunt u testen of alles goed gegaan is. Het beginscherm van de gebruiker jan ziet er als volgt uit:

Merk op dat rechtsboven in het scherm nu zichtbaar is dat er is ingelogd onder de gebruiker “jan”. Als u hierop klikt verschijnt het volgende scherm:

De gebruiker “jan” is een sub-account en mag daarom alleen zijn wachtwoord wijzigen. Nu alles goed is geconfigureerd kunt u de wijziging definitief doorvoeren. Hiervoor logt u weer in onder het hoofd-account “DEMO” en gaat u weer naar “alle acoounts”.

U selecteert de gebruiker jan, vult het correcte email-adres in en drukt op de knop “RESET” achter wachtwoord. Er wordt nu een mail gestuurd naar jan@demo-shipping.com, waarna deze gebruiker Midas Office kan gaan gebruiken.