MIDAS OFFICE

Algemeen

Midas Office is een uitbreiding op Midas. Met behulp van Midas Office kan data uit Midas overal beschikbaar worden gemaakt. In Midas Office komt data van meerdere schepen samen. Op die manier houdt u op kantoor op eenvoudige wijze overzicht over de lading die u met uw vloot vervoert.

Voor een correcte werking moet aan scheepszijde de module “Midas Office” geactiveerd zijn (zie hiervoor ook de pagina afsluiten abonnement). De tanker zal dan periodiek data opslaan in de cloud. Uiteraard werkt dit alleen als de PC waarop Midas draait, verbonden is met Internet.

Aan walzijde moet de applicatie “Midas Office” worden geïnstalleerd en een account worden aangevraagd. U gaat hiervoor als volgt te werk:

  1. Aanvragen MIDAS OFFICE account
  2. Installeren MIDAS OFFICE
  3. Configuren MIDAS OFFICE

 

Data opslag en beveiliging

Voor de opslag van uw data is gekozen voor Strato zodat uw data veilig en betrouwbaar (conform ISO/IEC 27001) is opgeslagen op Europese servers, dus beschermd door strenge Europese privacywetgeving. Ook belangrijk is dat Strato haar hosting energie-efficiënt en klimaatvriendelijk doet. Zo draaien de datacenters al sinds 2008 volledig op groene stroom en wordt de energie-efficiëntie in de datacenters voortdurend verbeterd volgens ISO-norm 50001.

De Midas Office module op de schepen codeert de data eerst voordat ze wordt opgeslagen in de cloud. In de applicatie aan walzijde, die pas operationeel is na inloggen met 2-factor authenticatie, wordt de data vervolgens weer gedecodeerd nadat ze is opgehaald uit de cloud.

Eerste keer opstarten

Wanneer u Midas Office voor de eerste keer start, verschijnt onderstaand scherm:

U kunt nu inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u ontvangen heeft. Indien het vakje “Onthoud mij” is aangevinkt, hoeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord de volgende keer niet meer in te geven.

Inloggen

Nadat u een geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingegeven, verschijnt het volgende scherm. Midas Office heeft u nu een email gestuurd met daarin een inlogcode van 11 karakters. Die code dient in dit scherm in te vullen. Door deze extra veiligheid kunnen anderen die uw gebruikersnaam en wachtwoord zouden kennen, toch niet zomaar bij uw data komen. Overigens hoeft de code niet te worden overgetypt maar kan ze gewoon uit de mail worden gekopieerd en vervolgens worden geplakt in Midas Office.

Nadat u de juiste inlogcode hebt ingevuld en op de knop INLOGGEN hebt gedrukt verschijnt het volgende scherm. Het programma werkt nu in de omgeving die is gedefinieerd door de beheerder van het hoofd-account. Ieder hoofd-account werkt op een eigen vloot (in dit voorbeeld “demo”) en heeft een eigen achtergrond.

Na acceptatie bent u ingelogd. Indien u bent ingelogd met het wachtwoord dat u via de mail ontvangen heeft, verschijnt het volgende scherm.

In dit scherm kunt u een nieuw wachtwoord ingeven. Bewaar dit wachtwoord goed want u heeft het nodig wanneer u de volgende keer inlogt.

Nu u bent ingelogd ziet u het beginscherm van Midas Office zoals hieronder aangegeven:

In dit voorbeeld is de gebruiker “paul” ingelogd (zichtbaar rechtsboven in het scherm). Deze gebruiker mag werken op de vloot “demo”.

 

Taalselectie

Het programma Midas Office kan in 4 talen werken, te weten Nederlands, Duits, Engels en Frans. Voor de selectie van de gewenste taal drukt u op vlag links boven. Aan de rechter bovenzijde worden dan de mogelijke taalselecties getoond, zie onderstaande afbeelding. Indien u deze taalselecties niet meer wilt zien, drukt u nogmaals op de vlag links boven.

 

Gebruikersinstellingen

Indien u op de ingelogde gebruiker (rechts boven in het scherm) drukt kunt u aanpassingen doen voor de gebruiker. Afhankelijk van de rechten die u als gebruiker heeft, kunt u bepaalde zaken wel of niet aanpassen. Zo kan een “normale” gebruiker bijvoorbeeld alleen zijn wachtwoord wijzigen via dit scherm terwijl het hoofd-account (opgegeven bij de account-aanvraag) allerlei andere zaken kan vastleggen.

 

Schipselectie

U kunt een schip selecteren door te drukken op knop met een schip boven in het scherm. Het volgende scherm verschijnt dan :

In dit voorbeeld mag de gebruiker “paul” werken op de vloot “demo”, die bestaat uit de schepen “demo 1”, “demo 2” en “demo 3”. Indien wordt gekozen voor de optie “ALL” links onder in het selectiescherm, dan wordt de gehele vloot geselecteerd. De knop “CURRENT TANKDATA” laat dan in 1 overzicht data zien van de gehele vloot, gegroepeerd per product:

Indien er een bepaald schip wordt gekozen, dan wordt dit schip boven in het scherm getoond.

Bij het tonen van de aktuele data, wordt er vervolgens meer gedetailleerde informatie getoond van het schip.