LAADLOS

De belangrijkste functie van de LaadLos module is het visualiseren van de actuele tank gegevens, zoals niveau, temperatuur, volume, flow  en druk. Zoals getoond in de volgende figuur.

Naast het visualiseren van de actuele meetgegevens zijn er nog vele andere functies die deze module biedt, dit zijn : 

 • Het tonen van de vullingsgraad in de tanks.
 • Het tonen van een HH, H en L alarm indien gewenst.
 • Het tonen van een lege tank bij een ingesteld niveau.
 • Het tonen van verschillende producten in de tanks d.m.v. een kleur. 
 • Het tonen van een bovenaanzicht inclusief dichtheid.
 • Het tonen van de nog te laden hoeveelheid product.
 • Het tonen van de nog te lossen hoeveelheid product.
 • Het tonen van de totale flow bij laden en lossen.
 • De berekende eindtijd bij laden en lossen.
 • De berekende resttijd bij laden en lossen.
 • De pompdruk van de lospomp indien beschikbaar.
 • De totale massa air en in vacuüm van de geselecteerde tanks.
 • Het totale volume 15 °C van de geselecteerde tanks.
 • De gemeten diepgang indien geëxporteerd door het tank niveau meetsysteem. 
 • Het tonen van de gekoppelde metingen.
 • Partij viewer voor het gelijktijdig monitoren van het laden of lossen van verschillende partijen product.
 • Interface met verschillende niveau meet systemen voor het inlezen van de actuele meetgegevens.
 • Binnenmaat voorzien van de actuele gegevens indien gewenst.
 • Communicatie module voorzien van de actuele gegevens indien gewenst.     

In het bovenstaande figuur wordt een standaard weergave gegeven van de laadlosmodule. Deze figuur kan worden opgedeeld in diverse onderdelen. 

 • Links in de figuur worden diverse knoppen getoond en de functies worden later besproken. 
 • Rechts van de knoppen worden blauwe labels getoond met de gekozen waarden met de bijbehorende eenheden.
 • Rechts van de blauwe labels worden de tanks getoond met de bijbehorende (waarden) tanknaam, niveau, temperatuur, vullingsgraad, alarm e.d. 
 • Onder de tanks worden de totalen getoond zoals Volume (V15), totale flow, tijd berekening, pompdruk en massa.
 • Onderaan het scherm wordt de gekoppelde reis of reizen getoond. Inclusief de aangeleverde diepgang. 
 • In de system tray is de interface zichtbaar met de bron van de aan te leveren waarden.

KNOPPEN

PRESET : Na het indrukken van de Preset knop wordt het volgende schermpje getoond: 

Nu kan een preset worden ingegeven. Aan de onderzijde van het scherm zal nu de ingegeven preset, het huidige volume en het restant worden getoond. Zodra het volume in de tanks veranderd  zal ook de huidige volume en restant veranderen. Bij het selecteren van restant moet  tevens worden ingegeven of het laden of lossen betreft en wordt de betreffende preset berekend en ingevuld na accepteren. 

KOPPEL : Na het indrukken van de Koppel knop wordt het volgende schermpje getoond:

Standaard is altijd de eerste keuze geselecteerd. Dit betekend dat alle tanks zijn gekoppelde aan de laatste meting in binnenmaat waarin de betreffende tanks zijn geselecteerd. 

Indien dit niet gewenst is kan ook worden gekozen om manueel een reis te selecteren dit d.m.v. de keuze “Koppel aan partij”.

De derde keuze betreft het niet  koppelen van de getoonde tanks aan een meting. Dit betekend dat alle tanks worden getoond en alle tanks meedoen in de berekende totalen. 

De vierde keuze “Koppel aan externe database” is een klant specifieke optie. 

PARTIJ : De partijviewer wordt gebruikt voor het laden of lossen van een partij van een specifiek product. Het indrukken van de Partij knop heeft tot gevolg dat de een partijviewer wordt geactiveerd en getoond. Het nogmaals indrukken van deze partij knop heeft tot gevolg dat een nieuwe partijviewer wordt opgestart. In de volgende figuur wordt een gedeeltelijk ingestelde partijviewer getoond. De 

Na het indrukken van de partijviewer kunnen de gewenste tanks worden geselecteerd die dienen te worden gelost of geladen. Zodra een tank wordt geselecteerd met een ander product dan die van de eerste tank, dan wordt een waarschuwing gegeven. Vervolgens moet worden gekozen voor laden of lossen. Na het ingeven van de hoeveelheid te laden of lossen product kan het proces worden opgestart door op start te drukken. Let op : Sluit het schermpje niet af. Indien gewenst kan een tweede of derde partijviewer worden opgestart door de partij knop te selecteren. 

SETTINGS : Na het selecteren van de knop settings worden een aantal knoppen getoond, zoals in onderstaande figuur :

Het betreft de volgende knoppen :

 • 0% : Via deze knop kan het leeg drempel van alle tanks worden ingegeven.
 •  100% : Via deze knop kan een 100% vulling per tank worden ingegeven. Indien deze niet wordt ingegeven, dan wordt deze uit de tanktabellen gebruikt. 
 • Alarm : Via deze knop kan eventueel een alarmering op niveau, volume of vullingsgraad worden ingesteld. Het betreft een Hoog-Hoog alarm, Hoog alarm of een Laag alarm. 

In de bovenstaande figuur wordt getoond welke schermen worden getoond bij het instellen van de alarmen.  Als eerste wordt het linker scherm getoond. Hierin kan wordt ingesteld of er : geen alarmering moet plaats vinden,  alarmering op niveau, volume of op vullingsgraad moet plaatsvinden. Vervolgens kunnen vervolgens de Laag, Hoog of Hoog-Hoog waarden worden ingegeven. Het rechter schermpje in de figuur wordt gebruikt voor het ingeven van de gewenste alarm waarden. Waarin de kopieer knop kan worden gebruikt voor het kopiëren van de waarde in de eerste veld ook in de overige.  De Check knop wordt gebruikt om de ingegeven waarden tijdelijk in de interne database te kopiëren. Hierdoor worden waarden gebruikt en naderhand met Herstel de waarden nog worden gecorrigeerd. De Importeer knop wordt gebruikt voor het importeren van niveaus uit het clipbord uit de meting. Vervolgens kan worden gekozen om dit schermpje te kiezen als voorkeur onder de snelkoppeling getoond links in het figuur. Er kan maar 1 schermpje onder de snelkoppeling worden gehangen. Het selecteren betekent automatisch dat de vorige automatisch wordt gedeselecteerd. Na het kiezen van de OK knop worden de instellingen opgeslagen in het geheugen.

 • Flow : Via deze knop kan de flowberekening worden beïnvloed. Normaal wordt de flow bepaalt op basis van de laatste 30 samples. Indien een lager getal wordt gekozen, zal de flow onrustiger worden maar wel direct de actuele situatie tonen. Dit wordt gebruikt bij het begin van laden. 
 •  Layout : Na het klikken op deze knop wordt het volgende schermpje getoond:                                                      Via dit schermpje kunnen diverse instellingen worden ingegeven. Dit zijn :
  • Diepgang tonen / niet tonen.
  • Bij opstarten bovenaanzicht of Bargraph tonen.
  • Weergave van tanks linker inbouw of rechter inbouw b.v.
  • Welke waarden er moeten worden getoond in de blauwe labels, tussen de knoppen en de tanks.
  • Pompdruk tonen of niet tonen.
  • Hersteltijd scherm  instellen. 
 • Graphics : Na het selecteren van de graphics knop wordt het volgende figuur getoond (De rode nummers bij de plaatjes zijn indicatief) :
  • Na het klikken op plaatje 1 (links midden), kan worden aangeven hoe de flow naast de tank eventueel kan worden getoond. 
  • Na het klikken op plaatje 2 (rechts boven), kan worden ingegeven hoe hoog of laag een tankje wordt getoond.
  • Na het klikken op plaatje 3, kunnen diverse verhoudingen van de tanks worden ingesteld, zoals breedte e.d. 
  • Na het klikken op plaatje 4 kan worden aangeven of het HH alarm moet worden getoond.
  • Na het klikken op plaatje 5 kan worden aangeven of het H alarm moet worden getoond. 
  • Na het klikken op plaatje 6 kunnen alle fonts die betrekking hebben op de tank gegevens worden aangepast.  Zo is het bijvoorbeeld mogelijk van alle labels met het niveau, Het font type , grootte, vet of schuin schrift aan te passen. 
  • Na het klikken op plaatje 7 is het kleur en dikte van de tankrand in te stellen. 
  • Na het klikken op plaatje 8 kan worden aangeven of het L alarm moet worden getoond. 
  • Na het klikken op plaatje 9 (rechts onder) is het mogelijk op de font gegevens van alle totalen aan te passen. 

INTERFACE 

Rechts onder in de system tray is de interface programma ( blauw rondje met een pijltje) zichtbaar die de te tonen waarden inleest. Deze gegevens worden normaal door het schip gebruikte Tank Alarmering Systeem geschreven in een bestand volgens een bepaald protocol. De juiste interface wordt door Midas automatisch opgestart. 

 

In normale situaties is het rondje blauw met een witte pijl. Het is ook mogelijk dat het getoonde rondje geel is of rood. 

 • Blauw rondje met pijl. Status normaal.
 • Geel rondje met pijl. Het bestand met waarden is verouderd en is daarom niet betrouwbaar.
 • Rood rondje met pijl.  Het opgegeven bestand met de benodigde waarden kan niet worden gevonden. 

Indien meer gegevens m.b.t. tot de te lezen bestand en eventuele alarmen gewenst is, kan worden geklikt op  de getoonde gekleurde rondje met pijl in de system tray. Het volgende schermpje wordt dan getoond. 

In bovenstaande figuur is te zien dat het bestand verouderd is en het rondje met pijl zal daardoor geel kleuren.