EENMALIGE AANSCHAF VERSUS ABONNEMENTSVORM


Eenmalige aanschaf

  • éénmalige uitlevering
  • onbeperkt gebruiksrecht
  • ondersteuning 1 jaar

Let op : 
Bij eenmalige aanschaf ontvangt u geen updates. Dit betekent dat u het pakket opnieuw zult moeten aanschaffen (of alsnog voor de abonnementsvorm kiezen) indien het pakket (na 1 jaar) niet meer (naar wens) functioneert.

Midas abonnement

  • geen aanschafkosten; wel eenmalige setupkosten
  • gebruiksrecht gedurende de abonnementsperiode
  • ondersteuning gedurende de abonnementsperiode

Vanaf 2023 is het niet langer noodzakelijk om Midas eerst aan te schaffen voordat u er mee kunt werken; in de nieuwe abonnementsvorm koopt u immers het recht om Midas te gebruiken gedurende de abonnementsperiode. Voor uw tanker wordt een versie van Midas gemaakt waarmee u direct aan de slag kunt, zonder hoge investeringen. BITSoft ontwikkelt voortdurend verder aan Midas en u ontvangt automatisch ieder kwartaal de laatste versie van Midas voor uw schip. Verder geniet u gedurende de gehele abonnementsperiode van ondersteuning.