BINNENMAAT – RAPPORTEN

Rapporten kunnen op verschillende manieren worden afgedrukt. De meest gangbare procedure is via de “Rapport” knop of de “Print” knop links van het meting scherm, in dit geval is de juiste meting reeds geselecteerd. De “Rapport” knop zorgt ervoor dat het rapport eerst getoond wordt als pdf. De “Print” knop drukt het rapport af na selectie. Een andere procedure is via het menu rapporten aan de bovenzijde van het hoofdscherm van binnenmaat.

Het menu bestaat uit :

 • Rapporten tonen. Activeer de rapport selector om te tonen
 • Rapporten printen. Activeer de rapport selector om te printen
 • Lege Rapporten tonen. Activeer de rapport selector om lege rapporten te tonen.
 • Logoteksten tonen. Via deze selectie kan eventueel een logo worden ingegeven maar ook teksten om in de header te tonen, zoals telefoonnummer en e-mail adres.
 •  Stempel rapporten. Via deze selectie kan een stempel worden toegevoegd om op de rapporten af te drukken.
 • Oude HTML rapporten printen.
 • Oude HTML. rapporten printen

Het selecteren van rapporten gebeurt via de rapport selector.

De rapport selector wordt gebruikt voor het afdrukken en tonen  van rapporten en wordt als bovenstaand beschreven geactiveerd. Na activatie wordt het onderstaande scherm getoond.

Op het scherm worden de volgende onderdelen getoond :

 1. Aan de linker zijde worden een aantal sneltoetsen getoond voor het selecteren van de diverse rapporten.
  1.  Het midas knopje is standaard geselecteerd bij opstarten en roept alle gekozen voorkeuze rapporten op zoals getoond in het volgende paneel.
  2. Het trip knopje roept alle triprapporten op.
  3. Het Ebis knopje roept alle Ebis rapporten op.
  4. Het Anaco knopje is alleen te selecteren voor schepen die voor Anaco varen.
  5. Het Midas 2020 knopje roept een aantal rapporten op met een moderne layout.
 2.  Het tweede paneel toont de te selecteren rapporten. Zodra de muiswijzer boven een rapport knop wordt gehouden, wordt de knop rood en wordt in paneel 3 de te kiezen parameters voor het betreffende rapport getoond.
 3. Het derde paneel toont de mogelijke parameters voor de in paneel 2 in rood getoonde rapport.
 4. De geselecteerde meting.
 5.  Via deze kop “Meer/Minder rapporten” kunnen de tonen voorkeur rapporten worden ingesteld.  Het gebruik van “Meer/Minder rapporten” wordt verderop verder uitgelegd.
 6. Via deze knop kunnen de settings van de report selector worden ingesteld. Zoals het sluiten van de rapport selector nadat een rapport is gekozen.
 7.  De getoonde vlaggen zorgen ervoor dat de te kiezen rapporten worden getoond in het tweede paneel. Standaard is de EU vlag geselecteerd en worden alle voorkeuze rapporten getoond die via “Meer/minder rapporten” zijn ingesteld. Indien men op de Nederlandse vlag klikt worden alle beschikbare Nederlandse rapporten in het tweede keuze paneel getoond. Het zelfde geldt voor de Duitse, Engelse en Franse vlag.
 8. De sluit knop sluit de rapport selector en slaat tevens de gekozen voorkeuze rapporten op voor gebruik in het metingen scherm.  Overigens zijn deze voorkeuze rapporten in het metingen scherm pas actief na het herstarten van Midas.

Via de “Meer/Minder rapporten” kunnen de voorkeurrapporten worden gekozen, na selectie wordt het volgende scherm getoond.

In het linker paneel worden de gekozen voorkeuze rapporten in het rood getoond. Door rechts naast het Nederlandse vlaggetje het V’tje te selecteren worden alle Nederlandse rapporten als voorkeuze geselecteerd. Het zelfde geldt voor het kruisje, hiermee worden alle Nederlandse rapporten als voorkeuze gedeselecteerd.  Dit geldt voor alle getoonde talen, Duit, Engels en Frans. Na het klikken van de OK knop worden alle voorkeuze rapporten opgeslagen en getoond in de rapport selector. Zie ook ook de uitleg in de “MIDAS settings”.