BINNENMAAT – METINGEN – REISDATA

Na het selecteren van een meting, nieuw of bestaand, wordt het eerste scherm van een meting getoond. Het scherm bevat de eerste tab van een meting en dat is de reisdata. In onderstaande figuur omcirkeld in het rood. De overige getoonde items worden besproken in Meting algemeen.

De reisdata kan worden opgedeeld in twee helften, links en rechts, De tekst boven elke helft is afhankelijk van de gekozen meting type, in het getoonde geval is dit “voor/na meting”. De gekozen meting type heeft verder geen invloed op de reisdata, maar wel op de toegepast berekeningsmethodes en lay-out van de diverse rapporten.

Alle invoer velden op dir scherm zijn optioneel, met uitzondering van de diepgang. Dit is instelbaar in “Instellingen gebruiker”.

De meeste invoer velden spreken voor zichzelf en worden niet verder besproken met uitzondering van de invoer velden die gemarkeerd zijn met een kleur.

In het groen is gemarkeerd de installatie. Deze installatie kan op drie manieren worden ingegeven.

  1. Klik op de tekstbox installatie en type in de gewenste vrije tekst.
  2. Klik op het pijltje naast de tekstbox en een lijst met bekende terminals, ingegeven in Locaties zal worden getoond. Door het ingeven van de eerste letter wordt direct de locaties die beginnen met deze letter getoond.
  3. Klik op het vlakje met drie puntjes achter de tekstbox. Er zal dan een nieuw scherm worden getoond. In dit scherm is het mogelijk om een locatie toe te voegen, te wijzigen  en te selecteren. In het verleden moest een locatie altijd worden toegevoegd via het menu “basisgegevens/Locaties”. Dit invoerveld heeft nagenoeg gelijke functionaliteit.

In het geel is gemarkeerd zijn de velden die betrekking hebben op personen. Een persoon kan ook op drie manieren worden ingegeven.

  1. Klik op de gewenste tekstbox type in de gewenste vrije tekst.
  2. Klik op het pijltje naast de tekstbox en een lijst met bekende personen, ingegeven in  Bemanning zal worden getoond. Door het ingeven van de eerste letter wordt direct de persoon die beginnen met deze ingegeven letter getoond.
  3. Klik op het vlakje met drie puntjes achter de tekstbox. Er zal dan een nieuw scherm worden getoond. In dit scherm is het mogelijk om een persoon toe te voegen en te selecteren. In het verleden moest een persoon altijd worden toegevoegd via het menu “basisgegevens/Bemanning”. Overigens heeft dit scherm maar beperkte functionaliteit t.o.v. die via “basisgegevens/Bemanning”.

In het blauw gemarkeerd zijn de velden die betrekking hebben op de controle ladingzone. Door op het vlakje met drie puntjes te klikken wordt een nieuw scherm getoond met de lading zone controle laden of lossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de linker zijde staan alle items die dienen te worden ingevuld voor de ladingzone controle. Door op een blauw vlak te klikken wordt een dial menu getoond zoals in bovenstaande figuur, vervolgens kan een keuze worden gemaakt. Door op de knop in het rode vlak te klikken worden alle selecties gevuld met waarden zoals in de laatste meting gebruikt.

Rechts bovenin het scherm kan een eerste en tweede verantwoordelijke worden gekozen indien nodig. Indien van de gekozen verantwoordelijke in basisgegevens-bemanning de functie en/of handtekening is ingegeven, dan wordt deze direct overgenomen. De functie kan in dit scherm worden gekozen. Zie voorbeeld :

Rechts onderin het scherm kan de tijd van de eerste en tweede controle worden ingegeven.

De gegevens van de ladingzone worden gebruikt in het stuwplan. Zie ook Rapporten.

 

De uit te voeren controles kunnen worden aangepast in Midas. Zie hiervoor ook de pagina WIJZIGING CONTROLEPUNTEN LADINGZONE.