BINNENMAAT – METINGEN – ALGEMEEN – METING GEGEGEVENS

De algemene meting gegevens staan aan de bovenzijde van de meting als getoond in de volgende figuur.

Het betreft de volgende gegevens :

 • Reisnummer, reisnummer sub-letter, en externe referentie : Links bovenaan staat het reisnummer met daar achter een optionele sub-letter.  Achter de sub-letter is een invulschermpje om een optionele externe referentie in te vullen. Alle drie de velden kunnen worden aangepast door in de betreffende invul vak te dubbele klikken.
 • Reisdatum : Achter de externe referentie staat de reis datum deze kan ook worden aangepast.
 • Rekenmethode : Naast de reisdatum wordt de rekenmethode getoond. De rekenmethode staat standaard ingesteld op de standaard rekenmethode zoals ingesteld staat in de “instellingen service”. De volgende rekenmethoden worden ondersteund :
  •  ASTM 54-A, voor crude olie en condensaat).
  • ASTM 54-B, Voor benzine, kerosine en diesel.
  • ASTM 54-D, Voor smeerolie.
  • CHEM C, voor Chemicaliën. Zodra deze reken methode wordt gekozen, zal  aan de rechterzijde twee extra extra invoervelden worden getoond.  Voor het ingeven  van de DCF en de referentie temperatuur (standaard 15°C).
  • ASTM D4311
  • ASTM D1555-68a
  • TABLE ETBE
  • TABLE EMHV
 • Product : Op de tweede regel wordt de gekoppelde product getoond. Dit product kan in de meting worden aangepast door op de tekstbox te klikken. Er wordt dan een selectie scherm getoond om een ander product te kiezen uit alle beschikbare producten.     
 • Tanks toewijzen / verwijderen : Door op het bootje te klikken, verschijnt er een scherm waarin de tanks visueel worden getoond. Door op de individuele tanks te klikken kunnen  ze uit de meting worden verwijderd of worden toegevoegd aan de getoonde meting.   
 • Type meting : Er worden drie verschillende type metingen onderscheiden. dit zijn :
  • Standaardmeting : Een standaard meting bestaat uit twee delen, namelijk de eerste meting na het laden en de tweede meting voor het lossen. Het uitgangspunt is dat de betreffende tanks leeg zijn voor het laden en bij het lossen ook weer leeg gemaakt worden.
  • Meting met OBQ/ROB : Meting bedoeld voor viskeuze producten zoals stookolie met aangepaste termen.
  • Voor / Na : Een voor/na meting bestaat uit twee delen, de eerste meting voor het laden of lossen, de tweede meting na het laden of lossen. Het verschil tussen de twee metingen is dus de geladen of geloste hoeveelheid. In tegenstelling tot een Standaardmeting waar begonnen en geëindigd word met lege tanks, kan bij een voor/na meting in partijen geladen en of gelost worden.