BINNENMAAT – METINGEN – ALGEMEEN – KNOPPEN LINKERZIJDE

Aan de linkerzijde van de meting worden een vijftal knoppen getoond. Het betreft :

  1. Opslaan
  2. Sluiten
  3. Rapport
  4. Print
  5. Ebis

Opslaan : De getoonde meting wordt in de database opgeslagen nadat deze knop is ingedrukt.

Sluiten : Sluit de getoonde meting af en sla hem op.

Rapport : Activeer het rapport selectie scherm voor deze meting. Het rapport selectie scherm wordt verderop in dit document uitgelegd. Zie Rapporten.

Print : Activeer het rapport selectie scherm voor deze meting. Het rapport selectie scherm wordt verderop in dit document uitgelegd. Zie Print rapport. Het verschil van deze selectie ten opzichte van de rapport selectie is dat via deze selectie het rapport direct wordt uitgeprint na selectie.

Ebis : Na het indrukken van de Ebis knop wordt het volgende scherm getoond :

Het scherm is vooral bedoeld om snel bestanden te kunnen opslaan, en eventueel automatisch ondertekenen, voorzien van een voor gedefinieerde stempel, indien ondersteund door het rapport. Er kan worden gekozen voor de standaard Ebis map (c:\apps\data\MIDAS Reports\EBIS\) of de standaard Trip map (c:\apps\data\MIDAS Reports\TRIP\). De gewenste instellingen kunnen rechts boven worden ingeven. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen, zodat de gewenste voorkeur maar 1 keer moet worden ingegeven.  Ook de gewenste rapport taal is instelbaar.

Het scherm toont een aantal rapporten die standaard ingesteld zijn om gemakkelijk op te slaan. Via de knop “Meer/Minder rapporten” rechts onder, kunnen deze standaard rapporten worden aangepast. Ook deze instellengen worden automatisch opgeslagen. Het selecteren van een rapport gebeurt door individueel een rapport te selecteren door een enkele klik op de rapport knop of door de linker knop “ALL” in te drukken. De geselecteerde documenten knoppen worden blauw van kleur.

Door de gewenst rapporten te selecteren en vervolgens op “SAVE” te klikken worden de geselecteerde documenten opgeslagen als pdf document in de de gekozen map.

Het eerste gedeelte van het pad c:\apps\data\ is instelbaar via de Midas instellingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de gekozen documenten direct op te slaan op een NAS of op een remote server. Zie hiervoor MIDAS Settings.

Het scherm kan ook worden gebruikt om het rapport te tonen als pdf. Hierbij dient het gewenste rapport knop door een dubbel klik te worden geselecteerd.