BINNENMAAT – METINGEN – ALGEMEEN – KNOPPEN LINKERZIJDE

Aan de linkerzijde van de meting worden een vijftal knoppen getoond. Het betreft :

  1. Opslaan
  2. Sluiten
  3. Rapport
  4. Print
  5. Ebis

Opslaan : De getoonde meting wordt in de database opgeslagen nadat deze knop is ingedrukt.

Sluiten : Sluit de getoonde meting af en sla hem op.

Rapport : Activeer het rapport selectie scherm voor deze meting. Het rapport selectie scherm wordt verderop in dit document uitgelegd. Zie Rapporten.

Print : Activeer het rapport selectie scherm voor deze meting. Het rapport selectie scherm wordt verderop in dit document uitgelegd. Zie Print rapport. Het verschil van deze selectie ten opzichte van de rapport selectie is dat via deze selectie het rapport direct wordt uitgeprint na selectie.

Ebis : Na het indrukken van de Ebis knop wordt het volgende scherm getoond :

Het scherm toont een aantal rapporten die (mogelijk) nodig zijn voor ebis. Door de gewenst rapporten te selecteren en vervolgens op opslaan te klikken worden de geselecteerde documenten opgeslagen als pdf document in de map :  c:\apps\data\MIDAS Reports\EBIS.\

Overigens is het eerste gedeelte van het pad c:\apps\data\ instelbaar via de Midas instellingen. Het is bijvoorbeeld om de gekozen documenten direct op te slaan op een NAS of op een remote server. Zie hiervoor MIDAS Settings.